หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 306 1 ต.ค. 2556 08.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ก ชั้น 3 ห้อง 307 4 ก.ย. 2556 09.00
-
3 733 อ่านอกเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ก ชั้น 3 ห้อง 306 4 ก.ย. 2556 09.00
-
4 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ข ชั้น 2 ห้อง 205 5 ก.ย. 2556
4 ก.ย. 2556
08.00-09.00
-
5 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
-
-
6 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
-
-
7 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
-
8 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
-
9 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
-
10 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
11 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
-
12 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
-
-
13 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]