ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน