รายละเอียดการแข่งขันงานศิปลหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
          นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
         ลำดับการแข่งขันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ลำดับที่ 28  ทุกกิจกรรม  รายละเอียดการแข่งขันติดตามความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน ที่  esan63.sillapa.net   งานศิีลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  63
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 20:24 น.