หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 122 1.000 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 123 1.000 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 124 1.000 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 733 1.100 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 734 1.200 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 735 1.300 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 736 1.400 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 737 1.500 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 738 1.600 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 739 1.700 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 740 1.800 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 741 1.900 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 125 2.100 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
14 126 2.100 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
15 710 2.200 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
16 711 2.200 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
17 129 3.000 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
18 130 3.000 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
19 132 4.000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[49]
20 133 4.000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
21 134 4.000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
22 742 4.100 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
23 743 4.200 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
24 744 4.300 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
25 745 4.400 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
26 746 4.500 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
27 747 4.600 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
28 748 4.700 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
29 749 4.800 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
30 750 4.900 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]