หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 9 25 14
2 062 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 15 43 24
3 007 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 84 179 105
4 056 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 53 110 72
5 024 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 62 137 93
6 240 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2) 0 0 0
7 239 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 4 3 3
8 238 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว ป.1) 2 1 0
9 111 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 30 50 42
10 072 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 81 148 105
11 142 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 75 168 94
12 131 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 22 35 24
13 065 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 51 112 68
14 031 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 68 167 108
15 150 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 0 0 0
16 181 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 55 139 73
17 243 โรงเรียนซับมงคลวิทยา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 1 1 1
18 225 โรงเรียนซับมงคลวิทยา1 0 0 0
19 190 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 86 206 132
20 231 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.3) 1 1 1
21 220 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3) 1 1 1
22 218 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3) 1 1 1
23 217 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดเอก ม.1-ม.3) 1 1 1
24 235 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.3) 1 1 1
25 219 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3) 1 1 1
26 109 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 5 28 11
27 098 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 48 126 67
28 107 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 45 130 81
29 068 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 12 21 14
30 088 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 4 4 4
31 208 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 26 48 28
32 077 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 2 4 3
33 080 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5 14 8
34 043 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 19 23 17
35 095 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 40 94 47
36 048 โรงเรียนบ้านงิ้ว 38 77 49
37 232 โรงเรียนบ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว ป.2) 1 1 1
38 016 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 12 20 18
39 155 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 6 16 6
40 092 โรงเรียนบ้านซับยาง 3 9 5
41 159 โรงเรียนบ้านซับหมี 3 5 4
42 189 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 8 22 14
43 191 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 31 62 37
44 154 โรงเรียนบ้านซับไทร 1 3 1
45 156 โรงเรียนบ้านดงลาน 0 0 0
46 126 โรงเรียนบ้านดอนกอก 15 22 18
47 020 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 8 8 8
48 038 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 14 29 19
49 192 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 17 32 17
50 216 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา (คิดเลขเร็ว ชั้นป.2) 1 1 1
51 214 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 2 1 1
52 215 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0
53 122 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 30 56 34
54 074 โรงเรียนบ้านตาล 9 21 14
55 071 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 12 26 17
56 032 โรงเรียนบ้านทามจาน 11 21 14
57 012 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 8 14 9
58 193 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 62 110 89
59 229 โรงเรียนบ้านท่ากูบ (คิดเลขเร็ว ชั้น ป.5) 2 2 2
60 194 โรงเรียนบ้านท่าชวน 1 1 1
61 117 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 1 1
62 036 โรงเรียนบ้านท่าแตง 2 2 2
63 139 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 106 242 161
64 210 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0
65 223 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 6 6 6
66 244 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง1 1 1 0
67 245 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง2 1 1 0
68 046 โรงเรียนบ้านนา 27 59 37
69 204 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 47 110 54
70 177 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0
71 178 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0
72 176 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 10 13 10
73 104 โรงเรียนบ้านบะเสียว 18 34 27
74 196 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 44 94 62
75 184 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2 2 2
76 147 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 14 23 14
77 230 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3) 1 1 1
78 241 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0
79 242 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 1 1 1
80 057 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 20 51 31
81 113 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 3 3 3
82 054 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 15 30 17
83 009 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 21 82 40
84 158 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 73 165 85
85 237 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก(คิดเลขเร็ว) 4 4 4
86 053 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 7 4
87 148 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 29 69 30
88 149 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0
89 037 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 10 11 8
90 050 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 12 29 19
91 003 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 46 76 64
92 121 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 17 42 26
93 136 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 61 117 85
94 227 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ( คิดเลขเร็ว) 2 2 2
95 137 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 3 2
96 198 โรงเรียนบ้านวังกุง 8 16 14
97 199 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 4 10 8
98 200 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 0 0 0
99 146 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 16 47 25
100 134 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 50 102 54
101 212 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 32 53 45
102 144 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 87 169 126
103 145 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 1 1 1
104 165 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 15 38 24
105 201 โรงเรียนบ้านวังพง 7 13 11
106 151 โรงเรียนบ้านวังมน 6 10 8
107 162 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 12 30 20
108 138 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 32 46 37
109 039 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 15 22 16
110 182 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 68 180 105
111 011 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 13 32 20
112 180 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 62 98 79
113 179 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 55 115 70
114 101 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 19 28 25
115 140 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 16 23 16
116 211 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0
117 008 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 13 36 19
118 209 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 12 43 18
119 027 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 43 63 48
120 130 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 15 43 23
121 099 โรงเรียนบ้านหนองขาม 20 62 28
122 141 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 39 118 53
123 120 โรงเรียนบ้านหนองจาน 7 16 10
124 103 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 80 167 118
125 083 โรงเรียนบ้านหนองดง 5 9 9
126 097 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 15 24 21
127 108 โรงเรียนบ้านหนองตอ 6 14 10
128 094 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 12 56 28
129 059 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 47 101 72
130 118 โรงเรียนบ้านหนองตานา 15 24 17
131 202 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 4 3
132 015 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 9 9 9
133 014 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 18 41 22
134 105 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 23 48 30
135 066 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 13 16 14
136 029 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 49 116 70
137 228 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 2 1 1
138 123 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 19 33 28
139 246 โรงเรียนบ้านหนองม่วง1 1 1 0
140 034 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 19 26 25
141 047 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 17 22 17
142 021 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 17 22 17
143 076 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 6 13 9
144 100 โรงเรียนบ้านหนองแขม 24 51 35
145 114 โรงเรียนบ้านหนองโจด 18 25 22
146 051 โรงเรียนบ้านหนองโดน 2 3 2
147 033 โรงเรียนบ้านหนองโสน 15 34 24
148 169 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 10 20 15
149 017 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 7 28 11
150 026 โรงเรียนบ้านหลักศิลา 0 0 0
151 010 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 10 10 8
152 073 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 27 36 34
153 135 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 21 50 28
154 222 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 2 2 2
155 174 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 25 72 43
156 112 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 12 7
157 052 โรงเรียนบ้านห้วย 12 25 15
158 060 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 32 99 48
159 030 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 13 8
160 160 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง 1 0 0
161 005 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 19 31 29
162 132 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 8 8 8
163 224 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ) 1 1 1
164 152 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 6 12 8
165 129 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 6 10 6
166 063 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 37 60 43
167 188 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 23 45 32
168 207 โรงเรียนบ้านเดื่อ 5 17 9
169 172 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 3 7 3
170 058 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 6 17 10
171 173 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 10 22 15
172 128 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 2 4 2
173 102 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 48 110 67
174 171 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 27 43 36
175 091 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 31 75 47
176 069 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 18 33 27
177 087 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 5 4
178 124 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 27 38 31
179 175 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 17 20 20
180 085 โรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 19 30 24
181 067 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 9 19 13
182 018 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 22 30 27
183 234 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)(คณิตคิดเร็ว) 1 1 1
184 082 โรงเรียนบ้านโคกแสว 8 15 13
185 025 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 15 26 19
186 157 โรงเรียนบ้านโคกไค 14 112 31
187 045 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 36 63 43
188 019 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18 31 26
189 049 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 7 14 7
190 143 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 28 66 39
191 168 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 4 4 4
192 195 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7 14 10
193 170 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 40 30
194 028 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 33 78 44
195 086 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 6 9 8
196 187 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 45 81 65
197 185 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 46 93 54
198 213 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 1 2 2 1
199 186 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 10 17 12
200 197 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1 1 1
201 106 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 14 23 19
202 115 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 27 57 41
203 035 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 17 68 28
204 044 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 19 37 24
205 233 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี (อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 4-6) 1 1 1
206 133 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 14 15 15
207 226 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (คิดเลขเร็ว) 2 2 2
208 183 โรงเรียนบ้านไทรงาม 27 94 34
209 167 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 67 124 75
210 090 โรงเรียนปากจาบวิทยา 37 84 57
211 116 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24 59 34
212 110 โรงเรียนรังงามวิทยา 24 73 40
213 096 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 48 81 50
214 075 โรงเรียนวังกะอาม 6 13 10
215 164 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 9 13 9
216 163 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 21 37 22
217 070 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 10 29 12
218 081 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 5 17 8
219 078 โรงเรียนหัวสระวิทยา 42 134 68
220 061 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 4 10 8
221 203 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 28 58 38
222 166 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 7 17 11
223 153 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 73 192 110
224 236 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 8 8 8
225 079 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 11 11 11
226 093 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 5 5 5
227 089 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 51 162 66
228 084 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 43 91 66
229 125 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 46 73 62
230 161 โรงเรียนมงคลศึกษา 13 26 11
231 064 โรงเรียนมะนะศึกษา 30 62 39
232 055 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 19 40 18
233 013 โรงเรียนศรีเทพบาล 33 78 36
234 206 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 2 4 2
235 205 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 1 1 1
236 119 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 1 1 1
รวม 4501 9607 6058
15665

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]