หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
-
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
4 733 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง1,2 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 734 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง3,4 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 735 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง5,6 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 736 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง7,8 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 737 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง9,10 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 738 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น1 ห้อง11,12 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 739 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 1 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 740 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 2,3 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 741 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 4 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 1,2 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 3 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
-
-
20 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
-
-
21 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
-
22 742 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
23 743 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
24 744 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 745 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
26 746 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
27 747 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
28 748 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
29 749 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
30 750 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]