หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส สนามกีฬาเทศบาลตำบลจัตุรัส นายดิเรก ผาสุขมูล  
2 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส นายสมาน เขียวเขว้า  
3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ  
4 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) นายเกษมศักดิ์ บุพตา  
5 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) นางโชติกา ชาลีรินทร์  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส นางโชติกา ชาลีรินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]