ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.16 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.17 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน