สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 17 11 9 37 64 6 3 3 73
2 ศรีแก้งคร้อ 9 4 8 21 29 7 3 3 39
3 ภูมิวิทยา 7 8 10 25 37 7 4 3 48
4 เนรมิตศึกษา 7 6 7 20 22 2 3 3 27
5 ชุมชนแท่นประจัน 7 4 2 13 27 4 2 3 33
6 ชุมชนห้วยยาง 7 0 4 11 25 6 5 2 36
7 บ้านวังม่วง 6 4 3 13 16 5 1 0 22
8 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 6 4 1 11 25 13 3 3 41
9 บ้านคอนสาร 6 3 3 12 28 11 8 6 47
10 บ้านแดงสว่าง 6 1 3 10 21 3 1 4 25
11 เกษตรศิลปวิทยา 5 4 2 11 18 4 1 2 23
12 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 5 1 1 7 7 3 1 0 11
13 บ้านหนองคู 4 10 7 21 53 6 6 1 65
14 บ้านโนนงิ้วงาม 4 4 6 14 30 3 2 1 35
15 ชัยชุมพลวิทยา 4 2 5 11 22 11 6 3 39
16 บ้านหนองไผ่ 4 2 4 10 16 2 3 1 21
17 ศาลาสามัคคี 4 2 1 7 14 4 0 0 18
18 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 2 1 7 12 2 1 1 15
19 บ้านโนนสง่า 4 1 0 5 6 1 2 1 9
20 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 3 7 0 10 16 10 3 1 29
21 บ้านหนองผักหลอด 3 5 2 10 13 5 1 0 19
22 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 5 1 9 15 5 4 3 24
23 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 3 4 5 12 27 8 4 6 39
24 บ้านโจดโนนข่า 3 2 2 7 15 5 3 1 23
25 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 3 2 1 6 12 4 0 1 16
26 บ้านธาตุ 3 2 1 6 9 2 2 0 13
27 บ้านซำมูลนาก 3 2 0 5 6 1 1 0 8
28 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 3 1 0 4 6 1 0 0 7
29 บ้านโนนเห็ดไคล 3 1 0 4 5 3 1 0 9
30 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 3 0 4 7 14 1 4 0 19
31 บ้านโนนสาทร 3 0 0 3 7 2 1 0 10
32 บ้านหนองกุงใหม่ 2 5 1 8 15 4 0 2 19
33 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 2 5 0 7 11 4 0 0 15
34 บ้านนาแก 2 3 0 5 12 2 1 1 15
35 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 2 2 1 5 16 2 1 2 19
36 บ้านหนองเม็ก 2 2 1 5 9 3 2 3 14
37 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 2 2 0 4 8 2 1 1 11
38 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 2 0 4 5 0 0 0 5
39 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 19 2 0 2 21
40 เพชรราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 10 5 2 0 17
41 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 2 1 2 5 8 2 2 1 12
42 บ้านหนองแกหนองโน 2 1 2 5 5 0 1 0 6
43 บ้านนาวงเดือน 2 1 1 4 15 1 3 0 19
44 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 2 1 0 3 6 1 1 0 8
45 โนนเสลาประสาทวิทย์ 2 1 0 3 5 2 1 1 8
46 บ้านโนนดินจี่ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
47 บ้านตลุกหิน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
48 ไตรมิตรพิทยา 2 0 1 3 12 10 5 1 27
49 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 2 0 1 3 11 3 0 1 14
50 บ้านหนองเชียงรอด 2 0 1 3 5 0 2 0 7
51 บ้านดงใต้ 2 0 1 3 3 1 1 0 5
52 บ้านหนองกุง 2 0 0 2 6 1 0 0 7
53 บ้านโสกหว้าโนนหอม 2 0 0 2 6 0 0 0 6
54 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 2 0 0 2 5 0 1 0 6
55 บ้านดงขีสะเดาหวาน 2 0 0 2 4 0 1 1 5
56 บ้านเมืองกลางวิทยา 1 4 0 5 16 2 2 0 20
57 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1 3 2 6 14 3 2 0 19
58 อนุบาลบ้านทับทิม 1 3 1 5 8 5 0 0 13
59 บ้านดงกลาง 1 2 2 5 9 7 1 2 17
60 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 2 2 5 8 0 0 2 8
61 บ้านหนองหล่มคลองเตย 1 2 1 4 22 5 4 5 31
62 บ้านหนองศาลาป่าชาด 1 2 1 4 8 1 0 0 9
63 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1 2 1 4 5 2 1 0 8
64 บ้านหนองแสงวิทยา 1 2 0 3 5 0 1 0 6
65 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 1 3 5 9 1 1 1 11
66 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1 1 1 3 14 3 1 0 18
67 สวนวิทยา 1 1 1 3 9 4 0 0 13
68 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 1 1 3 7 1 0 1 8
69 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1 1 1 3 6 1 0 0 7
70 บ้านตาดรินทอง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
71 บ้านโคกสูง-วังศิลา 1 1 1 3 4 1 0 0 5
72 บ้านนกเขาทอง 1 1 1 3 3 0 1 0 4
73 บุปผาราม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
74 สระโพนทอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
75 บ้านท่าคร้อ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
76 บ้านนาสีดา 1 0 2 3 9 4 0 1 13
77 บ้านหนองงูเหลือม 1 0 2 3 5 1 0 0 6
78 บ้านหนองปลา 1 0 1 2 13 5 0 1 18
79 ชุมชนบ้านหัน 1 0 1 2 7 0 1 0 8
80 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 1 0 1 2 6 4 1 0 11
81 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 1 0 1 2 5 3 0 1 8
82 บ้านฝายพญานาค 1 0 1 2 5 2 1 1 8
83 โนนศิลาเหล่าเกษตร 1 0 1 2 5 1 0 0 6
84 บ้านโนนเขวา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
85 บ้านม่วง 1 0 0 1 8 2 2 1 12
86 บ้านโจดกลาง 1 0 0 1 6 0 0 1 6
87 บ้านปากช่องผาเบียด 1 0 0 1 5 3 4 2 12
88 บ้านดอนเค็ง 1 0 0 1 5 1 0 1 6
89 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1 0 0 1 4 1 1 0 6
90 บ้านเขวา 1 0 0 1 4 1 1 0 6
91 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 3 2 0 1 5
92 หนองเมยสามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 0 5
93 บ้านโปร่ง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
94 บ้านโนนงิ้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
95 บ้านดงเมย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านเลิงทุ่ม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านทิกแล้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 คุรุราษฎร์วิทยา 0 2 2 4 9 4 3 1 16
100 บึงมะนาววิทยา 0 2 1 3 11 4 0 1 15
101 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 0 2 1 3 8 2 0 0 10
102 บ้านโนนหัวนา 0 2 0 2 12 3 3 1 18
103 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 2 0 2 4 0 1 2 5
104 บ้านหลุบคา 0 2 0 2 3 1 0 1 4
105 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 1 3 4 12 4 2 2 18
106 บ้านเซียมป่าหม้อ 0 1 2 3 8 6 2 3 16
107 บ้านโคกกุง 0 1 1 2 10 2 1 0 13
108 บ้านเหล่ากาดย่า 0 1 1 2 6 1 0 0 7
109 บ้านข่าเชียงพิน 0 1 1 2 4 0 1 1 5
110 บ้านโคกไพรวัน 0 1 1 2 2 1 0 1 3
111 บ้านภูดินหินกอง 0 1 0 1 12 4 2 3 18
112 บ้านทุ่งพระ 0 1 0 1 11 3 4 2 18
113 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 1 0 1 6 1 1 1 8
114 บ้านมูลกระบือ 0 1 0 1 6 1 0 1 7
115 บ้านห้วยยางดำ 0 1 0 1 6 0 0 0 6
116 บ้านป่าว่าน 0 1 0 1 5 2 0 0 7
117 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
118 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
119 บ้านหนองแซง 0 1 0 1 4 2 1 1 7
120 บ้านนาดี 0 1 0 1 4 0 1 0 5
121 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
122 บ้านสารจอดเก่า 0 1 0 1 3 2 0 0 5
123 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 0 1 0 1 3 1 0 1 4
124 ฉิมพลีมา 0 1 0 1 3 0 1 1 4
125 บ้านก่าน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
126 บ้านหว้าทอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
127 บ้านห้างสูง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองปอแดง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
129 บ้านเรือ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
130 บ้านโคกนกทา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
131 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 0 0 3 2
132 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
133 บ้านโนนชาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองพอก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
135 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
136 บ้านโนนสาวเอ้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
137 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 2 2 9 3 1 1 13
138 บ้านโจดพิทยาคาร 0 0 2 2 4 2 2 3 8
139 บ้านหนองไฮ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
140 บ้านขามป้อม 0 0 2 2 3 3 2 1 8
141 บ้านนาเกาะ 0 0 1 1 13 2 0 1 15
142 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 7 1 0 0 8
143 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 6 3 3 1 12
144 บ้านหินลาดพัฒนา 0 0 1 1 5 1 1 1 7
145 บ้านหนองไรไก่ 0 0 1 1 5 1 1 0 7
146 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 5 1 1 0 7
147 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 1 1 4 1 0 1 5
148 บ้านหนองคัน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
149 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
150 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
151 บ้านโนนข่า 0 0 1 1 3 2 1 0 6
152 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
153 บ้านหนองรวก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
154 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
155 บ้านยางคำวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
156 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
157 บ้านนาหัวแรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านดงบัง 0 0 0 0 11 4 2 0 17
159 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 10 1 4 0 15
160 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 8 3 1 0 12
161 สามสวนวิทยา 0 0 0 0 8 2 3 2 13
162 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 8 2 0 1 10
163 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 7 5 1 0 13
164 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 7 1 2 0 10
165 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 6 8 1 1 15
166 บ้านมอญ 0 0 0 0 6 2 2 0 10
167 บ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0 0 6 1 1 0 8
168 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
169 บ้านหินลาด 0 0 0 0 4 5 0 2 9
170 หัวนานคร 0 0 0 0 4 2 2 1 8
171 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
172 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 4 1 0 0 5
173 อนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
174 บ้านโนนโจด 0 0 0 0 4 0 1 0 5
175 บ้านดงพอง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
176 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 0 0 0 3 3 0 0 6
177 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
178 บ้านถนนกลาง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
179 บ้านสารจอด 0 0 0 0 3 0 3 0 6
180 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
181 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
182 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
183 โคกสะอาดศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
184 บ้านดอนจำปา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
185 บ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
186 บ้านหินรอยเมย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
187 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
188 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
189 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
193 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
194 บ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านน้ำอุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
198 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 4 0 1 5
199 บ้านสีปลาด 0 0 0 0 1 2 3 1 6
200 บ้านนายม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
201 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
202 บ้านสวนอ้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
203 บ้านกุดแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านระหัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านท่าทางเกวียน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
210 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
211 บ้านจมื่น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
212 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
213 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
214 บ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 บ้านหนองแดงกุดจิก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
218 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
219 ชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านพีพวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านโปร่งสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 อนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
232 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
233 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
234 อินทรศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
235 บ้านแก้งตาดไซ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
236 บ้านหนองบัวพรม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
237 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
238 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
239 บ้านหนองคอนไทย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
240 บ้านหัวโสก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
241 บ้านโนนดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
242 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
243 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 พุฒิชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
250 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
251 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
252 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 243 211 178 632 1,562 435 228 162 2,225