สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 17 11 9 37 64 6 3 3 73
2 ศรีแก้งคร้อ 9 4 8 21 29 7 3 3 39
3 ภูมิวิทยา 7 8 10 25 37 7 4 3 48
4 เนรมิตศึกษา 7 6 7 20 22 2 3 3 27
5 บ้านวังม่วง 6 4 3 13 16 5 1 0 22
6 ชุมชนแท่นประจัน 6 4 2 12 25 4 2 3 31
7 บ้านคอนสาร 5 2 2 9 25 11 8 6 44
8 บ้านแดงสว่าง 5 1 3 9 19 3 1 4 23
9 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 5 1 1 7 7 3 1 0 11
10 ชัยชุมพลวิทยา 4 2 5 11 22 11 6 3 39
11 บ้านหนองไผ่ 4 2 4 10 16 2 3 1 21
12 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 4 2 1 7 18 10 3 2 31
13 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 2 1 7 12 2 1 1 15
14 บ้านโนนสง่า 4 1 0 5 6 1 2 1 9
15 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 3 6 0 9 12 8 2 0 22
16 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 5 1 9 15 5 4 3 24
17 เกษตรศิลปวิทยา 3 3 2 8 15 3 1 1 19
18 บ้านหนองผักหลอด 3 3 1 7 8 5 1 0 14
19 บ้านโจดโนนข่า 3 2 2 7 15 5 3 1 23
20 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 3 2 1 6 12 4 0 1 16
21 บ้านธาตุ 3 2 1 6 9 2 2 0 13
22 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 3 1 0 4 6 1 0 0 7
23 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 3 0 4 7 14 1 4 0 19
24 บ้านหนองกุงใหม่ 2 5 1 8 15 4 0 2 19
25 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 2 5 0 7 11 4 0 0 15
26 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 2 2 1 5 16 2 1 2 19
27 บ้านนาแก 2 2 0 4 11 2 1 1 14
28 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 2 2 0 4 8 2 1 1 11
29 บ้านซำมูลนาก 2 2 0 4 5 1 1 0 7
30 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 2 0 4 5 0 0 0 5
31 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 19 2 0 2 21
32 เพชรราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 10 5 2 0 17
33 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 2 1 2 5 8 2 2 1 12
34 บ้านหนองแกหนองโน 2 1 2 5 5 0 1 0 6
35 ศาลาสามัคคี 2 1 1 4 9 2 0 0 11
36 บ้านหนองเม็ก 2 1 1 4 8 2 1 2 11
37 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 2 1 0 3 6 1 1 0 8
38 บ้านโนนดินจี่ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
39 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 2 0 1 3 7 3 0 1 10
40 บ้านหนองเชียงรอด 2 0 1 3 5 0 2 0 7
41 บ้านดงใต้ 2 0 1 3 3 1 1 0 5
42 บ้านหนองกุง 2 0 0 2 6 1 0 0 7
43 บ้านโสกหว้าโนนหอม 2 0 0 2 6 0 0 0 6
44 บ้านโนนเห็ดไคล 2 0 0 2 2 1 0 0 3
45 บ้านหนองคู 1 5 6 12 40 5 6 1 51
46 บ้านเมืองกลางวิทยา 1 4 0 5 16 2 2 0 20
47 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1 3 2 6 14 3 2 0 19
48 อนุบาลบ้านทับทิม 1 3 1 5 8 5 0 0 13
49 บ้านโนนงิ้วงาม 1 2 4 7 21 2 1 1 24
50 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1 2 4 7 19 6 4 4 29
51 บ้านดงกลาง 1 2 2 5 9 7 1 2 17
52 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 2 2 5 8 0 0 2 8
53 บ้านหนองหล่มคลองเตย 1 2 1 4 21 5 4 5 30
54 บ้านหนองศาลาป่าชาด 1 2 1 4 8 1 0 0 9
55 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1 2 1 4 5 2 1 0 8
56 บ้านหนองแสงวิทยา 1 2 0 3 5 0 1 0 6
57 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 1 2 4 7 1 1 0 9
58 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1 1 1 3 14 3 1 0 18
59 บ้านนาวงเดือน 1 1 1 3 14 1 3 0 18
60 สวนวิทยา 1 1 1 3 9 4 0 0 13
61 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 1 1 3 7 1 0 1 8
62 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1 1 1 3 6 1 0 0 7
63 บ้านตาดรินทอง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
64 บ้านนกเขาทอง 1 1 1 3 3 0 1 0 4
65 โนนเสลาประสาทวิทย์ 1 1 0 2 4 2 1 1 7
66 บุปผาราม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
67 สระโพนทอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านท่าคร้อ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองงูเหลือม 1 0 2 3 5 1 0 0 6
70 ชุมชนบ้านหัน 1 0 1 2 7 0 1 0 8
71 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 1 0 1 2 5 3 0 1 8
72 บ้านฝายพญานาค 1 0 1 2 5 2 1 1 8
73 โนนศิลาเหล่าเกษตร 1 0 1 2 5 1 0 0 6
74 บ้านโคกสูง-วังศิลา 1 0 1 2 3 1 0 0 4
75 ไตรมิตรพิทยา 1 0 0 1 8 7 4 1 19
76 บ้านม่วง 1 0 0 1 8 2 2 1 12
77 บ้านปากช่องผาเบียด 1 0 0 1 5 3 4 2 12
78 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1 0 0 1 4 1 1 0 6
79 บ้านเขวา 1 0 0 1 4 1 1 0 6
80 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 3 2 0 1 5
81 หนองเมยสามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 0 5
82 บ้านดงขีสะเดาหวาน 1 0 0 1 3 0 1 1 4
83 บ้านโปร่ง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
84 บ้านโนนงิ้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 บ้านดงเมย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านเลิงทุ่ม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านทิกแล้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโนนเขวา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 คุรุราษฎร์วิทยา 0 2 2 4 9 4 3 1 16
91 บึงมะนาววิทยา 0 2 1 3 11 4 0 1 15
92 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 0 2 1 3 8 2 0 0 10
93 บ้านหลุบคา 0 2 0 2 3 1 0 1 4
94 บ้านเซียมป่าหม้อ 0 1 2 3 8 6 2 3 16
95 บ้านโคกกุง 0 1 1 2 10 2 1 0 13
96 บ้านข่าเชียงพิน 0 1 1 2 4 0 1 1 5
97 บ้านโคกไพรวัน 0 1 1 2 2 1 0 1 3
98 บ้านภูดินหินกอง 0 1 0 1 12 4 2 3 18
99 บ้านทุ่งพระ 0 1 0 1 11 3 4 2 18
100 บ้านโนนหัวนา 0 1 0 1 11 3 3 1 17
101 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 1 0 1 6 0 1 1 7
102 บ้านห้วยยางดำ 0 1 0 1 6 0 0 0 6
103 บ้านป่าว่าน 0 1 0 1 5 2 0 0 7
104 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
105 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
106 บ้านหนองแซง 0 1 0 1 4 2 1 1 7
107 บ้านนาดี 0 1 0 1 4 0 1 0 5
108 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
109 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 0 1 0 1 3 1 0 1 4
110 บ้านสารจอดเก่า 0 1 0 1 3 1 0 0 4
111 ฉิมพลีมา 0 1 0 1 3 0 1 1 4
112 บ้านก่าน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
113 บ้านหว้าทอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านห้างสูง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านเหล่ากาดย่า 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองปอแดง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
117 บ้านเรือ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
118 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 0 0 3 2
119 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
120 บ้านโนนชาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านตลุกหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านโนนสาวเอ้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 ชุมชนห้วยยาง 0 0 3 3 17 6 5 2 28
125 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 2 2 9 3 1 1 13
126 บ้านโจดพิทยาคาร 0 0 2 2 4 2 2 3 8
127 บ้านหนองไฮ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
128 บ้านขามป้อม 0 0 2 2 3 3 2 1 8
129 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 10 3 0 1 13
130 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 1 1 7 3 1 2 11
131 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 6 3 3 1 12
132 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
133 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 1 1 5 4 1 0 10
134 บ้านหินลาดพัฒนา 0 0 1 1 5 1 1 1 7
135 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 5 1 1 0 7
136 บ้านนาสีดา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
137 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 1 1 4 1 0 1 5
138 บ้านหนองคัน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
139 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
140 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
141 บ้านหนองรวก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
142 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
143 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
144 บ้านยางคำวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
145 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
146 บ้านนาหัวแรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 12 2 0 1 14
148 บ้านดงบัง 0 0 0 0 11 4 2 0 17
149 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 10 1 4 0 15
150 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 8 3 1 0 12
151 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 8 2 0 1 10
152 สามสวนวิทยา 0 0 0 0 8 1 3 2 12
153 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 7 5 1 0 13
154 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 7 1 2 0 10
155 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 6 8 1 1 15
156 บ้านมอญ 0 0 0 0 6 2 2 0 10
157 บ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0 0 6 1 1 0 8
158 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
159 บ้านหินลาด 0 0 0 0 4 5 0 2 9
160 หัวนานคร 0 0 0 0 4 2 2 1 8
161 บ้านมูลกระบือ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
162 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
163 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 4 1 0 0 5
164 อนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
165 บ้านโนนโจด 0 0 0 0 4 0 1 0 5
166 บ้านโจดกลาง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
167 บ้านดงพอง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
168 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 0 0 0 3 3 0 0 6
169 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
170 บ้านถนนกลาง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
171 บ้านสารจอด 0 0 0 0 3 0 3 0 6
172 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
173 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
174 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
175 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
176 โคกสะอาดศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
177 บ้านดอนจำปา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
178 บ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
179 บ้านหินรอยเมย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
180 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
181 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
182 บ้านหนองไรไก่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
183 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
185 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
186 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
187 บ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านน้ำอุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 4 0 1 5
192 บ้านสีปลาด 0 0 0 0 1 2 3 1 6
193 บ้านโนนสาทร 0 0 0 0 1 2 1 0 4
194 บ้านนายม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
195 บ้านกุดแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านระหัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านท่าทางเกวียน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
203 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
204 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
205 บ้านจมื่น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
206 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
207 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
208 บ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
209 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
210 บ้านโคกนกทา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
211 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านหนองแดงกุดจิก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
214 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 ชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านพีพวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านโปร่งสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 อนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
229 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
230 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
231 อินทรศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
232 บ้านแก้งตาดไซ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
233 บ้านหนองบัวพรม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
234 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
235 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
236 บ้านหนองคอนไทย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
237 บ้านหัวโสก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
238 บ้านหนองพอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
239 บ้านโนนดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
240 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
241 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 พุฒิชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
249 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
250 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
251 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 201 183 161 545 1,418 403 222 151 2,043