หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 5 ก.ย. 2556
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 5 ก.ย. 2556
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 6 ก.ย. 2556
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 5 ก.ย. 2556
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 5 ก.ย. 2556
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 6 ก.ย. 2556
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 5 ก.ย. 2556
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 5 ก.ย. 2556
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6 ก.ย. 2556
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 6 ก.ย. 2556
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 5 ก.ย. 2556
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 6 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]