ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

       ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทุกศูนย์ ส่งบุคลากร จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนในการอบรมการใช้โปรแกรมและปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าแข่งขันทักษะวิชางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในวันที 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป โดยให้นำข้อมูลผลการแข่งขันทุกรายการ (รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝีกสอน)  คอมพิวเตอร์พกพา ปลั๊กพ่วง ไปใช้ในการอบรมด้วย 

วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 10:16 น.