เสนอชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

     ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยพิจารณาบุคคลที่ไม่เป็นครูในโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ในรายการนั้น ๆ  เป็นผู้มีความสามารถ มีความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ตามแบบเสนอชื่อ ดังนี้

     ทั่วไป 1. ปฐมวัย  2. ภาษาไทย  3. คณิตศาสตร์  4. วิทยาศาสตร์  5. นักบินน้อย  6. สุขศึกษาฯ  7. สังคมศึกษาฯ  8. ทัศนศิลป์  9. ดนตรี  10. นาฏศิลป์  11. การงานอาชีพ  12. คอมพิวเตอร์  13. หุ่นยนต์  14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  15. กิจกรรมท้องถิ่น

     เรียนร่วม  1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  3. สังคมศึกษาฯ  4. สุขศึกษาฯ  5. การงานอาชีพ  6. ศิลปะ

วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 11:05 น.