หัวข้อการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

  ชื่อเรื่อง  "รถไฟความเร็วสูงกับเศรษฐกิจอาเซียน"

       ►ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบทกล่าว จำนวน 5 ชุด ส่งให้กรรมการในวันแข่งขัน

       ►หัวข้อกล่าวฉับพลัน คณะกรรมการจะแจ้งในการแข่งขันรอบสอง

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09:16 น.