สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยภูมิ 19 4 6 29 34 3 1 0 38
2 สาคริชวิทยา 11 0 0 11 11 1 1 0 13
3 สุนทรวัฒนา 10 2 3 15 21 1 3 2 25
4 บ้านหนองปล้อง 9 4 4 17 25 8 7 5 40
5 บ้านห้วยกุ่ม 8 6 4 18 28 10 3 2 41
6 บ้านโหล่นสามัคคี 7 2 2 11 17 7 8 0 32
7 ฉิมพลีวิทยา 6 3 5 14 21 11 7 1 39
8 ชุมชนบ้านหนองแวง 6 1 6 13 21 6 7 4 34
9 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 5 3 1 9 12 7 1 1 20
10 บ้านห้วยหัน 5 1 0 6 8 0 1 1 9
11 บ้านหนองไฮโคกสง่า 4 3 4 11 16 4 2 4 22
12 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 4 1 0 5 4 3 0 0 7
13 บ้านวังปลาฝา 4 0 0 4 5 0 0 0 5
14 อนุบาลศักดิ์ปทุม 3 8 3 14 19 5 2 1 26
15 บ้านลาดชุมพล 3 4 4 11 25 10 8 1 43
16 บ้านลาดใหญ่ 3 4 2 9 21 13 12 5 46
17 บ้านท่าหินโงม 3 4 2 9 18 11 7 8 36
18 บ้านหัวนาคำ 3 4 1 8 12 6 5 4 23
19 บ้านนาฝาย 3 3 1 7 9 3 3 1 15
20 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 3 2 2 7 11 5 10 1 26
21 บ้านยางหวาย 3 1 5 9 19 6 3 4 28
22 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 3 1 3 7 15 5 4 1 24
23 บ้านห้วยกนทา 3 1 1 5 11 7 1 4 19
24 บ้านกุดหูลิง 3 1 1 5 5 6 4 4 15
25 บ้านหนองอ้อ 3 1 0 4 7 2 2 3 11
26 บ้านห้วยบงเหนือ 3 1 0 4 6 4 2 2 12
27 บ้านโคกกรวดหนองพวง 3 0 5 8 13 7 4 3 24
28 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 3 0 2 5 8 1 1 0 10
29 อนุบาลบ้านเขว้า 3 0 1 4 9 0 0 3 9
30 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 2 8 1 11 14 3 7 2 24
31 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 2 3 4 9 12 4 1 1 17
32 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 2 3 1 6 10 4 2 1 16
33 บ้านปรางค์มะค่า 2 2 0 4 8 5 7 3 20
34 บ้านชีลองใต้ 2 1 0 3 9 2 0 2 11
35 บ้านกุดไผ่ 2 1 0 3 8 6 2 1 16
36 บ้านหนองไฮเหนือ 2 1 0 3 7 0 0 0 7
37 บ้านโนนศรีสง่า 2 1 0 3 6 2 2 3 10
38 บ้านนางแดดเหนือ 2 1 0 3 6 1 0 1 7
39 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 2 1 0 3 3 2 0 1 5
40 บ้านซับรวงไทร 2 1 0 3 3 0 1 0 4
41 หนองนาแซงวิทยา 2 0 3 5 16 3 8 3 27
42 บ้านบ่อทอง 2 0 2 4 8 6 1 0 15
43 ชุมพลสวรรค์วิทยา 2 0 2 4 7 1 0 2 8
44 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 2 0 0 2 7 2 1 2 10
45 บ้านห้วยน้ำคำ 2 0 0 2 6 1 0 0 7
46 เทศบาล 1 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านกุดชุมแสง 1 8 3 12 19 9 2 0 30
48 บ้านแก้งยาว 1 3 4 8 6 6 2 3 14
49 บ้านซับชมภู 1 3 0 4 5 1 0 3 6
50 บ้านโนนสะอาด 1 2 3 6 10 3 3 3 16
51 บ้านนารี 1 2 1 4 11 8 3 3 22
52 บ้านลาดไทรงาม 1 2 0 3 10 3 0 1 13
53 บ้านโนนโพธิ์ 1 2 0 3 6 1 1 1 8
54 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1 1 2 4 7 2 1 1 10
55 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 1 3 10 3 5 4 18
56 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1 1 1 3 9 2 1 1 12
57 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 1 1 1 3 5 1 1 2 7
58 เทศบาล 2 1 1 1 3 4 2 1 0 7
59 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 1 3 3 1 2 0 6
60 บ้านคลองจันลา 1 1 0 2 8 6 5 1 19
61 สหราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 2 5 2 1 1 8
62 บ้านโนนเปลือย 1 1 0 2 2 1 0 1 3
63 บ้านเจาเหนือ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
64 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1 0 1 2 4 3 2 1 9
65 ห้วยต้อนวิทยา 1 0 1 2 3 3 2 2 8
66 บ้านหินลาด 1 0 0 1 7 0 0 0 7
67 หินเหิบซับภูทอง 1 0 0 1 5 1 0 1 6
68 โนนสำราญวิทยา 1 0 0 1 4 5 3 0 12
69 บ้านค่ายหางเรียง 1 0 0 1 3 4 0 0 7
70 บ้านนาเสียวหนองชาติ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
72 หนองบัวบานเย็นวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
73 กุดเวียนวิทย์ผดุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 อนุบาลหนองบัวแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านลำชี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านโสกมูลนาค 1 0 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านห้วยตะแคง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 0 5 5 10 17 9 5 3 31
80 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 0 3 4 7 13 3 8 4 24
81 แหลมทองผดุงวิทย์ 0 3 3 6 11 8 4 4 23
82 บ้านวังโพน 0 3 1 4 6 2 2 1 10
83 บ้านช่อระกา 0 2 3 5 16 3 7 1 26
84 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 0 2 2 4 11 3 3 0 17
85 บ้านนางแดด 0 2 1 3 4 3 1 0 8
86 คุรุประชานุกูล 0 2 0 2 9 4 3 0 16
87 บ้านราษฎร์ดำเนิน 0 2 0 2 9 3 2 0 14
88 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 8 2 2 2 12
89 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 0 2 7 2 0 1 9
90 บ้านนาโจด 0 2 0 2 5 2 1 0 8
91 บ้านโนนศรีทอง 0 1 2 3 9 6 2 1 17
92 ไทยรัฐวิทยา 19 0 1 2 3 7 7 3 3 17
93 บ้านคอนสวรรค์ 0 1 2 3 5 6 2 1 13
94 บ้านห้วยหว้า 0 1 1 2 7 6 4 0 17
95 บ้านท่าข่อย 0 1 1 2 6 3 1 1 10
96 บ้านชีลองกลาง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
97 โนนน้อยแผ่นดินทอง 0 1 0 1 9 6 2 2 17
98 เทศบาล 4 0 1 0 1 6 11 6 4 23
99 บ้านซับม่วง 0 1 0 1 6 1 0 1 7
100 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 0 1 0 1 5 4 2 0 11
101 บ้านสำราญ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
102 บ้านโนนผักหวาน 0 1 0 1 3 2 3 1 8
103 บ้านหนองแห้วพัฒนา 0 1 0 1 3 2 1 0 6
104 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 3 1 1 0 5
105 โพนทองพิทยา 0 1 0 1 2 4 1 0 7
106 หนองตาไก้วิทยากร 0 1 0 1 2 4 0 0 6
107 สหประชาสรร 0 1 0 1 2 2 3 3 7
108 บ้านหว้าเฒ่า 0 1 0 1 2 1 1 2 4
109 บ้านผือวิทยายน 0 1 0 1 2 0 3 0 5
110 อนุบาลเรืองชาญ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
111 บ้านท่าวังย่างควาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านห้วยร่วม 0 1 0 1 1 3 0 0 4
114 บ้านหนองไฮใต้ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
115 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
116 บ้านลาดเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
117 บ้านโนนถาวร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 โสกตลับราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองโนน้อย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
121 บ้านลาดผักหนาม 0 0 3 3 6 3 1 1 10
122 บ้านเล่าวิทยาคาร 0 0 3 3 3 2 4 2 9
123 บ้านโนนม่วง 0 0 2 2 4 4 0 1 8
124 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 0 0 2 2 3 5 0 0 8
125 บ้านเจาทอง 0 0 1 1 7 1 3 0 11
126 บ้านหนองลุมพุก 0 0 1 1 5 3 0 1 8
127 นาเสียวศึกษาคาร 0 0 1 1 5 2 1 0 8
128 ศรีสว่างสามัคคี 0 0 1 1 5 2 1 0 8
129 บ้านหนองบัวขาว 0 0 1 1 3 3 4 3 10
130 แจ้งตราดคลองไทร 0 0 1 1 3 1 3 2 7
131 บ้านนาระยะพัฒนา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
132 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
133 บ้านเขว้าศึกษา 0 0 1 1 2 3 1 0 6
134 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านนาอุดม 0 0 1 1 1 3 0 0 4
136 บ้านวังตะกู 0 0 1 1 1 3 0 0 4
137 บ้านโสกรัง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
138 บ้านปากห้วยเดื่อ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
139 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
142 บ้านคลองไผ่งาม 0 0 1 1 0 1 1 0 2
143 บ้านโสกหว้า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
144 บ้านโป่งคองใต้ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
145 บ้านพัฒนาสามัคคี 0 0 0 0 7 5 1 2 13
146 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 6 8 2 0 16
147 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 5 3 1 2 9
148 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 0 0 0 0 4 2 1 1 7
149 ท่าแกวิทยากร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
150 บ้านเสี้ยวน้อย 0 0 0 0 3 3 4 2 10
151 บ้านหินกอง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
152 บ้านภูนกเขียน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
153 บ้านกุดฉนวน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
154 บ้านชีลองเหนือ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
155 บ้านห้วยผักหนาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
156 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 3 1 0 1 4
157 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
158 บ้านกุดละลม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 บ้านดอนหันวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านสัมพันธ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
161 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 0 0 0 0 2 4 0 1 6
162 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 0 0 0 0 2 3 1 1 6
163 บ้านซับพระไวย์ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
164 บ้านหลุบโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
165 บ้านนาวัง 0 0 0 0 2 1 3 0 6
166 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 1 2 1 5
167 บ้านนางเม้ง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
168 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
169 วัดพุทโธวาท 0 0 0 0 2 1 0 1 3
170 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
172 บ้านกุดยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านม่วงเงาะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านวังกุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านห้วยหมากแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านนามน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
179 หนองสระสำราญราษฎร์ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
180 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
181 บ้านคลองเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
182 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 ไทรงามผดุงวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
184 บ้านสงแคน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
185 บ้านกุดขมิ้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านลาดใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองไห 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านโนนขี้ตุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านโปร่งโก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 0 2 0 3
191 บ้านโนนกอก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 บ้านนาอินทร์แต่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
193 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
194 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองแหนดอนกู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 โนนหว้านไพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 ชุมชนบ้านโสก 0 0 0 0 0 3 1 4 4
203 บ้านกุดเวียน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
206 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
207 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
208 บ้านวังกำแพง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านห้วยหนองจันทิ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
211 บ้านโนนเหม่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
212 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
213 บ้านขวาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านต้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านฝาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองฉิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านโนนเต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 0 0 0 0 0 1 2 1
222 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
223 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านซับปลากั้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านห้วยบงใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองโสมง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 ห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 212 180 159 551 1,118 509 329 209 1,956