หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 232 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 225 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 213 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 212 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 512-513 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 514 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]