หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 221 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูิมิ อาคาร 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-312 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 313-314 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประุชุม 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 612 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 613 5 ก.ย. 2556 อาคาร6 ห้อง 613
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 614 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นตันไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 624 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]