หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง เอนกประสงค์ 2 5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
08.30น.เป็นต้นไป วันที่ 5 ก.ย.56 เป็นตัวแทนจากศูนย์ฯ ใน อ.เมือง 8 ศูนย์ฯ และอ.บ้านเขว้า 2 ศูนย์ วันที่ 6 ก.ย.56 เป็นตัวแทนจากศูนย์ฯใน อ.หนองบัวแดง คอนสวรรค์ และภักดีชุมพล
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 5 ห้อง 511-516 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 5 ห้อง 511-516 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]