หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล สวนป่า (หลังอาคารอำนวยการ) 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล สนามหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น ล่าง ห้อง ประชุม 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น ล่าง ห้อง ประชุม 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคาร ป.1-3 (รูปตัว L) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคาร ป.1-3 (รูปตัว L) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเรียน ป.4-5 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเรียน ป.4-5 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]