หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 ห้อง 212 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 ห้อง 213 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 322 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 216 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 236 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224-225 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231-232 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]