เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
7 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

พิมพ์เกียรติบัตร

                                           นักเรียน+ครู

                                           กรรมการตัดสิน

                                           กรรมการกลางดำเนินการ

 

 
 

ประกาศผลการแข่งขัน

 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลางและกรรมการตัดสิน

หน้าคำสั่งฯ

บัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ

   เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค.56

วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 14:32 น.
หัวข้อการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

  ชื่อเรื่อง  "รถไฟความเร็วสูงกับเศรษฐกิจอาเซียน"

       ►ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบทกล่าว จำนวน 5 ชุด ส่งให้กรรมการในวันแข่งขัน

       ►หัวข้อกล่าวฉับพลัน คณะกรรมการจะแจ้งในการแข่งขันรอบสอง

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09:16 น.
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
             คลิกที่นี่                 
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 11:46 น.
รายชื่อผู้ประสานงานระดับกลุ่มโรงเรียน

   รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ  ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09:22 น.
การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC AWARDS) สพป.ชัยภูมิ เขต 1

♦♦ หนังสือราชการ

♦♦ กิจกรรม

♦♦ แบบรายงานผลการคัดเลือก

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 16:04 น.
ปฏิทินการลงทะบียน และตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทุกศูนย์ลงทะเบียน

                                      เข้าแข่งขัน          

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบ/แก้ไข/

                                      เพิ่มเติมรายชื่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2556        ปิดระบบลงทะเบียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2556        เิปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

หลังประกาศผลการแข่งขัน    เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร

              ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนระดับกลุ่มโรงเรียน

              ดาวน์โหลด ขั้นตอนการแข้าไปตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม รายชื่อ และพิมพ์บัตรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14:49 น.
ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

       ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทุกศูนย์ ส่งบุคลากร จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนในการอบรมการใช้โปรแกรมและปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าแข่งขันทักษะวิชางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในวันที 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป โดยให้นำข้อมูลผลการแข่งขันทุกรายการ (รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝีกสอน)  คอมพิวเตอร์พกพา ปลั๊กพ่วง ไปใช้ในการอบรมด้วย 

วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 10:16 น.
เสนอชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

     ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยพิจารณาบุคคลที่ไม่เป็นครูในโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ในรายการนั้น ๆ  เป็นผู้มีความสามารถ มีความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ตามแบบเสนอชื่อ ดังนี้

     ทั่วไป 1. ปฐมวัย  2. ภาษาไทย  3. คณิตศาสตร์  4. วิทยาศาสตร์  5. นักบินน้อย  6. สุขศึกษาฯ  7. สังคมศึกษาฯ  8. ทัศนศิลป์  9. ดนตรี  10. นาฏศิลป์  11. การงานอาชีพ  12. คอมพิวเตอร์  13. หุ่นยนต์  14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  15. กิจกรรมท้องถิ่น

     เรียนร่วม  1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  3. สังคมศึกษาฯ  4. สุขศึกษาฯ  5. การงานอาชีพ  6. ศิลปะ

วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 11:05 น.
การคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
      ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกศูนย์ดำเนินการประกวด/แข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าไปประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:46 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 269
จำนวนทีม 2,400
จำนวนนักเรียน 6,074
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,726
จำนวนกรรมการ 1,064
ครู+นักเรียน 9,800
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,864
ประกาศผลแล้ว 261/262 (99.62%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 68
เมื่อวาน 83
สัปดาห์นี้ 382
สัปดาห์ที่แล้ว 556
เดือนนี้ 1,855
เดือนที่แล้ว 2,768
ปีนี้ 22,293
ทั้งหมด 346,847