สามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวได้แล้ว

        นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน กรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวได้ (ด้านซ้ายมือบน "พิมพ์บัตรประจำตัว" "พิมพ์บัตรกรรมการ") โดยใช้กระดาษ A4 สั่งพิมพ์แนวตั้ง (ควรพิมพ์สี) แล้วพับครึ่ง(หน้า-หลัง) ใช้ห้อยคอนำไปแสดงในการรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน และประสานงาน ดังตัวอย่าง
**หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดบัตรประจำตัว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานในระบบโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 22:49 น.