สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 47 7 6 15 60
2 อนุบาลพุทไธสง 40 8 1 7 49
3 บ้านหัวฝาย 39 11 4 10 54
4 บ้านสตึก 37 7 2 4 46
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 30 7 3 5 40
6 อนุบาลแคนดง 22 2 2 3 26
7 บ้านสระกุด 21 7 5 7 33
8 วัดสุคันธารมย์ 19 7 2 6 28
9 วัดบ้านปะเคียบ 19 2 3 10 24
10 บ้านเมืองแก 18 7 6 9 31
11 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 18 7 1 4 26
12 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 18 6 3 5 27
13 อนุบาลคูเมือง 18 5 2 6 25
14 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 18 3 3 2 24
15 บ้านหินเหล็กไฟ 17 4 4 2 25
16 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 17 2 5 2 24
17 บ้านหนองเชือก 16 5 0 3 21
18 บ้านหนองใหญ่ 16 3 1 10 20
19 อมรสิริสามัคคี 16 3 1 4 20
20 บ้านหนองนกเกรียน 16 2 3 1 21
21 บ้านโคกกุง 14 6 3 6 23
22 บ้านพรสำราญ 14 4 1 10 19
23 บ้านหนองการะโก 13 4 1 9 18
24 บ้านคูบัว 13 4 1 7 18
25 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 13 4 1 2 18
26 บ้านหนองครก 13 2 0 3 15
27 บ้านตามา 13 1 0 0 14
28 บ้านยางทะเล 12 6 3 4 21
29 วัดสิริมงคล 12 5 1 3 18
30 บ้านแคน 12 5 0 3 17
31 บ้านเขว้า 12 4 0 6 16
32 บ้านวังปลัด 12 2 0 2 14
33 บ้านหัวช้าง 12 0 0 3 12
34 วัดสมณาวาส 12 0 0 2 12
35 วัดฤาษีสถิต 11 5 2 2 18
36 บ้านซาดหัวหนองแคน 11 2 1 2 14
37 บ้านปลัดมุม 11 1 1 6 13
38 วัดหงษ์ 10 7 4 1 21
39 บ้านหนองบัว 10 4 0 4 14
40 ชุมชนบ้านนาแพง 10 3 2 7 15
41 บ้านโนนเจริญ 10 2 0 5 12
42 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 1 1 1 12
43 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 10 1 0 2 11
44 บ้านสาวเอ้ 9 7 1 5 17
45 บ้านทุ่งวัง 9 6 2 8 17
46 ชุมชนบ้านหายโศก 9 4 7 6 20
47 บ้านตะแบงสามัคคี 9 2 2 1 13
48 บ้านหนองม่วง 9 1 0 0 10
49 วัดสระบัว 8 4 4 9 16
50 บ้านโศกนาคท่าม่วง 8 2 0 1 10
51 บ้านหนองกับ 8 1 0 4 9
52 บ้านโสกแต้ 8 1 0 2 9
53 บ้านคูขาด 8 1 0 0 9
54 บ้านขาม 8 0 1 2 9
55 วัดโพธิ์ 8 0 0 4 8
56 บ้านทองหลาง 7 9 4 7 20
57 บ้านดอน 7 5 0 1 12
58 บ้านหนองกระทุ่ม 7 4 2 0 13
59 บ้านบุ่งเบา 7 4 0 5 11
60 วัดอิสาณ 7 4 0 2 11
61 บ้านดงพลอง 7 4 0 1 11
62 วัดท่าเยี่ยม 7 3 2 1 12
63 บ้านหนองติ้ว 7 3 0 12 10
64 บ้านหนองแวง 7 2 3 3 12
65 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 7 2 0 1 9
66 บ้านข่อย 7 1 0 1 8
67 วัดบ้านเบาน้อย 7 0 1 1 8
68 บ้านหนองสรวง 7 0 1 0 8
69 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 7 0 0 2 7
70 บ้าน กม.ศูนย์ 7 0 0 0 7
71 บ้านหนองไผ่ 6 4 5 5 15
72 บ้านกระทุ่ม 6 3 1 5 10
73 บ้านโคกเมือง 6 3 1 2 10
74 บ้านหนองขวาง 6 3 0 10 9
75 บ้านนาลาว 6 2 2 0 10
76 บ้านตาหล่ำ 6 2 0 1 8
77 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 1 2 4 9
78 บ้านหนองแคน 6 1 1 0 8
79 บ้านหนองตาด 6 1 0 1 7
80 บ้านโนนไฮ 6 0 1 2 7
81 วัดวรดิษฐ์ 6 0 0 3 6
82 วัดสระจันทร์ 6 0 0 1 6
83 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 1 6
84 บ้านจิก 5 5 1 1 11
85 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 5 4 3 7 12
86 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 5 3 3 2 11
87 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 5 2 1 4 8
88 วัดราษฎร์สามัคคี 5 2 0 3 7
89 บ้านหนองดุม 5 2 0 1 7
90 บ้านขามพิมาย 5 1 2 1 8
91 วัดบ้านพลับ 5 1 1 2 7
92 กระทุ่มจานสามัคคี 5 1 0 0 6
93 บ้านขี้เหล็ก 5 1 0 0 6
94 บ้านหนองรัก 5 1 0 0 6
95 บ้านป่าหนาม 5 0 0 2 5
96 บ้านโนนธาตุ 5 0 0 0 5
97 บ้านหนองไทร 5 0 0 0 5
98 บ้านเพียแก้ว 4 8 0 8 12
99 บ้านหนองปุน 4 3 4 3 11
100 บ้านปรือเกียน 4 3 1 1 8
101 บ้านโนนกลาง 4 3 0 1 7
102 บ้านโนนค้อ 4 2 1 1 7
103 บ้านแพ 4 2 0 2 6
104 บ้านดงยายเภา 4 2 0 1 6
105 บ้านหนองหญ้าคา 4 1 2 4 7
106 บ้านท่าเรือ 4 1 1 4 6
107 บ้านร่อนทอง 4 1 1 1 6
108 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 4 1 1 0 6
109 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 4 1 1 0 6
110 บ้านโนนยาง 4 1 0 10 5
111 วัดท่าเรียบ 4 1 0 1 5
112 บ้านสระปะคำถาวร 4 1 0 1 5
113 บ้านโนนเพกา 4 1 0 0 5
114 วัดหลักศิลา 4 1 0 0 5
115 วัดสุวรรณาราม 4 1 0 0 5
116 วัดเทพรังษี 4 0 3 2 7
117 วัดเทพประดิษฐ์ 4 0 1 0 5
118 บ้านกอกโคกวิทยา 4 0 0 1 4
119 บ้านหนองนางดำ 4 0 0 1 4
120 บ้านกระทุ่มเครือฯ 4 0 0 0 4
121 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 4 0 0 0 4
122 ชุมชนบ้านหนองขมาร 3 3 5 7 11
123 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 3 2 1 2 6
124 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 3 2 1 0 6
125 บ้านหนองยาง-หนองจาน 3 2 0 4 5
126 บ้านคูบอน 3 1 2 3 6
127 บ้านดงย่อ 3 1 2 2 6
128 วัดทรงสุวรรณ 3 1 1 3 5
129 บ้านหนองบัวแดง 3 1 0 1 4
130 วัดบุปผาราม 3 1 0 1 4
131 วัดบ้านโนนมาลัย 3 0 0 1 3
132 ชุมชนบ้านสะแก 3 0 0 0 3
133 บ้านโคกสุพรรณ 3 0 0 0 3
134 วัดสระทอง 3 0 0 0 3
135 วัดเทพรังสรรค์ 3 0 0 0 3
136 วัดบัวทอง 2 5 3 1 10
137 บ้านสำโรงพิมาน 2 3 1 2 6
138 บ้านคูณสระแก้ว 2 3 0 2 5
139 บ้านละกอ 2 1 3 2 6
140 วัดศรีสุนทร 2 1 1 1 4
141 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 2 1 1 0 4
142 บ้านหญ้าคา 2 1 0 2 3
143 บ้านหนองเรือ 2 1 0 1 3
144 บ้านยางนกคู่ 2 1 0 1 3
145 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 0 3
146 บ้านโคกสิงห์ 2 1 0 0 3
147 จุฬางกูรวิทยา 2 1 0 0 3
148 บ้านกอกดอนพยอม 2 0 1 1 3
149 บ้านสระบัว2 2 0 1 1 3
150 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 2 0 1 0 3
151 วัดวงษ์วารี 2 0 1 0 3
152 บ้านดงเค็ง 2 0 0 1 2
153 อนุบาลสายสัมพันธ์ 2 0 0 0 2
154 บ้านกระสัง 2 0 0 0 2
155 บ้านสระบัว 2 0 0 0 2
156 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
157 บ้านตูม 1 3 0 1 4
158 วัดธาตุ 1 2 3 1 6
159 บ้านดอนตูม 1 2 0 1 3
160 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 2 0 0 3
161 วัดโพธิ์ชัย 1 1 2 2 4
162 บ้านปะคำดง 1 1 0 0 2
163 วัดชัยสมพร 1 1 0 0 2
164 บ้านหนองหว้า 1 1 0 0 2
165 อนุบาลทศพร 1 0 0 2 1
166 บ้านจะหลวย 1 0 0 1 1
167 บ้านโคกอะโตด 1 0 0 1 1
168 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1
169 บ้านโนนยานาง 1 0 0 1 1
170 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
171 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 0 1
172 บ้านสระกอไทร 1 0 0 0 1
173 วัดบ้านสวายตางวน 0 3 0 2 3
174 วัดไพรงาม 0 2 2 2 4
175 บ้านหนองปลาแดก 0 2 0 2 2
176 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 2 0 0 2
177 บ้านปะคำสำโรง 0 1 0 4 1
178 บ้านสวายสอ 0 1 0 1 1
179 บ้านตาโหงก 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองขุนพรม 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกก่อง 0 1 0 0 1
182 บ้านโจด 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 1 0 0 1
184 บ้านงิ้ว 0 0 1 2 1
185 วัดธรรมประสิทธิื 0 0 1 0 1
186 วัดพลสุวรรณ 0 0 0 2 0
187 บ้านปอแดง 0 0 0 1 0
188 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 1 0
189 สามัคคีเทพอำนวย 0 0 0 1 0
190 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0
191 วัดชายอรัญ 0 0 0 0 0
รวม 1,282 388 183 452 1,853