สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 11 10 13 34 47 7 6 15 60
2 บ้านหัวฝาย 10 8 4 22 39 11 4 10 54
3 บ้านตามา 10 1 0 11 13 1 0 0 14
4 อนุบาลพุทไธสง 9 12 5 26 38 8 1 6 47
5 บ้านสตึก 7 5 2 14 27 6 2 2 35
6 บ้านหนองม่วง 6 0 1 7 9 1 0 0 10
7 บ้านสระกุด 5 8 1 14 19 7 5 7 31
8 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 5 2 6 13 27 7 3 5 37
9 บ้านหนองนกเกรียน 5 1 1 7 16 2 3 1 21
10 บ้านหนองเชือก 5 1 0 6 16 5 0 3 21
11 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 4 3 1 8 18 7 1 4 26
12 บ้านหัวช้าง 4 3 0 7 12 0 0 3 12
13 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 2 3 9 14 3 3 2 20
14 บ้านปลัดมุม 4 0 1 5 11 1 1 2 13
15 วัดหงษ์ 4 0 0 4 10 7 4 1 21
16 อมรสิริสามัคคี 3 5 2 10 16 3 1 4 20
17 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 3 3 6 12 17 2 5 2 24
18 บ้านคูบัว 3 3 4 10 13 4 1 7 18
19 บ้านหนองใหญ่ 3 3 3 9 16 3 1 10 20
20 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 2 3 8 10 1 1 1 12
21 อนุบาลแคนดง 3 2 2 7 20 2 2 2 24
22 บ้านยางทะเล 3 2 2 7 12 6 3 4 21
23 บ้านโนนเจริญ 3 1 2 6 10 2 0 5 12
24 บ้านทุ่งวัง 3 0 4 7 8 6 2 8 16
25 บ้านโสกแต้ 3 0 2 5 8 1 0 1 9
26 บ้านหนองการะโก 2 6 0 8 13 4 1 9 18
27 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 4 5 11 17 6 3 5 26
28 วัดสุคันธารมย์ 2 3 4 9 18 7 2 5 27
29 วัดบ้านปะเคียบ 2 2 4 8 19 2 3 10 24
30 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 2 2 1 5 8 1 0 2 9
31 บ้านเขว้า 2 1 4 7 12 4 0 6 16
32 บ้านสาวเอ้ 2 1 1 4 6 7 1 5 14
33 บ้านตาหล่ำ 2 1 1 4 6 2 0 1 8
34 วัดสระจันทร์ 2 1 1 4 6 0 0 1 6
35 บ้านดอน 2 1 0 3 5 5 0 1 10
36 บ้านดงยายเภา 2 1 0 3 4 2 0 1 6
37 วัดท่าเยี่ยม 2 0 3 5 7 3 2 1 12
38 บ้าน กม.ศูนย์ 2 0 3 5 7 0 0 0 7
39 บ้านโคกกุง 2 0 1 3 7 5 3 6 15
40 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 1 3 7 3 2 0 12
41 ชุมชนบ้านนาแพง 2 0 0 2 10 3 2 7 15
42 บ้านหนองครก 2 0 0 2 10 2 0 3 12
43 บ้านหนองขวาง 2 0 0 2 6 3 0 10 9
44 บ้านเพียแก้ว 2 0 0 2 4 8 0 8 12
45 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 2 0 0 2 4 3 3 2 10
46 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 1 5 1 7 13 4 1 2 18
47 วัดสระบัว 1 4 0 5 8 4 4 9 16
48 บ้านคูขาด 1 4 0 5 7 1 0 0 8
49 บ้านซาดหัวหนองแคน 1 3 3 7 11 2 1 2 14
50 วัดโพธิ์ 1 3 1 5 8 0 0 4 8
51 บ้านโศกนาคท่าม่วง 1 3 0 4 8 2 0 1 10
52 บ้านหินเหล็กไฟ 1 2 2 5 17 4 4 2 25
53 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 2 2 5 7 2 0 1 9
54 วัดบ้านเบาน้อย 1 2 1 4 7 0 1 1 8
55 บ้านเมืองแก 1 1 3 5 18 7 6 9 31
56 อนุบาลคูเมือง 1 1 3 5 17 5 2 3 24
57 วัดฤาษีสถิต 1 1 2 4 11 5 2 2 18
58 บ้านคูบอน 1 1 2 4 3 1 2 3 6
59 วัดสมณาวาส 1 1 1 3 12 0 0 2 12
60 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 1 1 3 5 4 3 7 12
61 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 6 2 3 3 11
62 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 1 0 2 5 2 1 4 8
63 บ้านโนนไฮ 1 1 0 2 5 0 1 2 6
64 บ้านท่าเรือ 1 1 0 2 4 1 1 4 6
65 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
66 วัดอิสาณ 1 0 2 3 7 4 0 2 11
67 บ้านหนองไผ่ 1 0 2 3 5 4 4 5 13
68 บ้านพรสำราญ 1 0 1 2 14 4 1 10 19
69 วัดสิริมงคล 1 0 1 2 8 5 1 3 14
70 บ้านหนองกับ 1 0 1 2 8 1 0 4 9
71 บ้านโคกเมือง 1 0 1 2 6 3 1 2 10
72 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1 0 1 2 4 1 1 0 6
73 บ้านโนนเพกา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
74 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 6 0 0 1 6
75 วัดหลักศิลา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
76 วัดเทพประดิษฐ์ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
77 บ้านปรือเกียน 1 0 0 1 3 3 1 1 7
78 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านโคกสิงห์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านปะคำดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองรัก 0 3 2 5 5 1 0 0 6
84 บ้านหนองบัว 0 3 1 4 10 4 0 4 14
85 บ้านวังปลัด 0 2 0 2 12 2 0 2 14
86 ชุมชนบ้านหายโศก 0 2 0 2 9 4 7 6 20
87 บ้านกระทุ่ม 0 2 0 2 6 3 1 5 10
88 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 2 0 2 5 0 0 0 5
89 วัดสุวรรณาราม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
90 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 0 2 0 2 3 2 1 2 6
91 บ้านข่อย 0 1 4 5 6 1 0 1 7
92 บ้านแคน 0 1 2 3 12 5 0 3 17
93 บ้านทองหลาง 0 1 1 2 7 9 4 7 20
94 บ้านตะแบงสามัคคี 0 1 1 2 7 2 2 1 11
95 บ้านนาลาว 0 1 1 2 6 2 2 0 10
96 บ้านโนนค้อ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
97 บ้านขาม 0 1 0 1 8 0 1 2 9
98 บ้านบุ่งเบา 0 1 0 1 7 4 0 5 11
99 บ้านหนองสรวง 0 1 0 1 7 0 1 0 8
100 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 5 1 0 1 6
101 บ้านโนนธาตุ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
102 บ้านโนนกลาง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
103 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 0 1 3 3 5 7 11
104 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
105 วัดบุปผาราม 0 1 0 1 3 1 0 1 4
106 บ้านกอกโคกวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 1 3
107 วัดบ้านโนนมาลัย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
108 บ้านละกอ 0 1 0 1 2 1 3 2 6
109 วัดศรีสุนทร 0 1 0 1 2 1 1 1 4
110 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
111 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านดอนตูม 0 1 0 1 1 2 0 1 3
113 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
114 บ้านป่าหนาม 0 1 0 1 1 0 0 2 1
115 บ้านร่อนทอง 0 0 3 3 4 1 1 1 6
116 บ้านหนองหญ้าคา 0 0 2 2 4 1 2 4 7
117 วัดท่าเรียบ 0 0 2 2 4 1 0 1 5
118 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 2 2 3 2 1 0 6
119 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 2 2 3 2 0 4 5
120 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 6 1 1 0 8
121 บ้านจิก 0 0 1 1 5 5 1 1 11
122 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 5 2 0 1 7
123 บ้านหนองติ้ว 0 0 1 1 4 3 0 11 7
124 วัดเทพรังษี 0 0 1 1 4 0 3 2 7
125 บ้านแพ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
126 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านหญ้าคา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
128 จุฬางกูรวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
129 บ้านกระสัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านสระบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 อนุบาลทศพร 0 0 1 1 1 0 0 2 1
132 บ้านสระกอไทร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 1 1 0 3 0 2 3
134 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 7 4 0 1 11
135 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 6 1 2 4 9
136 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 5 0 0 0 5
137 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
138 บ้านขามพิมาย 0 0 0 0 4 1 2 0 7
139 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 4 1 0 10 5
140 บ้านสระปะคำถาวร 0 0 0 0 4 1 0 1 5
141 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0 4 0 0 3 4
142 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
143 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
144 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
145 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
146 บ้านหนองปุน 0 0 0 0 3 3 4 3 10
147 บ้านดงย่อ 0 0 0 0 3 1 2 2 6
148 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 3 1 1 3 5
149 วัดบ้านพลับ 0 0 0 0 3 1 1 2 5
150 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 วัดสระทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 วัดบัวทอง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
154 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 2 3 1 2 6
155 บ้านคูณสระแก้ว 0 0 0 0 2 3 0 2 5
156 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
157 บ้านยางนกคู่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
158 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
159 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 2 0 1 1 3
160 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
161 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านตูม 0 0 0 0 1 3 0 1 4
166 วัดธาตุ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
167 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
168 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 บ้านโคกอะโตด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 วัดไพรงาม 0 0 0 0 0 2 2 2 4
175 บ้านหนองปลาแดก 0 0 0 0 0 2 0 2 2
176 บ้านปะคำสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
177 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
178 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
185 วัดธรรมประสิทธิื 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 วัดพลสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187 บ้านปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 สามัคคีเทพอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 วัดชายอรัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 181 167 548 1,201 381 182 429 1,764