สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสตึก 13 8 3 24 37 7 2 4 46
2 ทศพรวิทยา 11 10 13 34 47 7 6 15 60
3 บ้านหัวฝาย 10 8 4 22 39 11 4 10 54
4 บ้านตามา 10 1 0 11 13 1 0 0 14
5 อนุบาลพุทไธสง 9 13 6 28 40 8 1 7 49
6 บ้านสระกุด 7 8 1 16 21 7 5 7 33
7 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 7 3 6 16 30 7 3 5 40
8 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 6 3 4 13 18 3 3 2 24
9 บ้านโคกกุง 6 1 2 9 14 6 3 6 23
10 บ้านหนองม่วง 6 0 1 7 9 1 0 0 10
11 บ้านหนองนกเกรียน 5 1 1 7 16 2 3 1 21
12 บ้านหนองเชือก 5 1 0 6 16 5 0 3 21
13 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 4 3 1 8 18 7 1 4 26
14 บ้านหัวช้าง 4 3 0 7 12 0 0 3 12
15 บ้านดอน 4 1 0 5 7 5 0 1 12
16 บ้านทุ่งวัง 4 0 4 8 9 6 2 8 17
17 บ้านปลัดมุม 4 0 1 5 11 1 1 6 13
18 วัดหงษ์ 4 0 0 4 10 7 4 1 21
19 อมรสิริสามัคคี 3 5 2 10 16 3 1 4 20
20 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 3 3 6 12 17 2 5 2 24
21 บ้านคูบัว 3 3 4 10 13 4 1 7 18
22 อนุบาลแคนดง 3 3 3 9 22 2 2 3 26
23 บ้านหนองใหญ่ 3 3 3 9 16 3 1 10 20
24 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 2 3 8 10 1 1 1 12
25 บ้านยางทะเล 3 2 2 7 12 6 3 4 21
26 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 3 2 1 6 10 1 0 2 11
27 อนุบาลคูเมือง 3 1 3 7 18 5 2 6 25
28 บ้านโนนเจริญ 3 1 2 6 10 2 0 5 12
29 บ้านหนองครก 3 1 0 4 13 2 0 3 15
30 บ้านโสกแต้ 3 0 2 5 8 1 0 2 9
31 บ้านหนองการะโก 2 6 0 8 13 4 1 9 18
32 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 5 5 12 18 6 3 5 27
33 วัดสุคันธารมย์ 2 3 4 9 19 7 2 6 28
34 วัดบ้านปะเคียบ 2 2 4 8 19 2 3 10 24
35 บ้านเขว้า 2 1 4 7 12 4 0 6 16
36 วัดสิริมงคล 2 1 2 5 12 5 1 3 18
37 บ้านสาวเอ้ 2 1 1 4 9 7 1 5 17
38 บ้านหนองติ้ว 2 1 1 4 7 3 0 12 10
39 บ้านตาหล่ำ 2 1 1 4 6 2 0 1 8
40 วัดสระจันทร์ 2 1 1 4 6 0 0 1 6
41 บ้านดงยายเภา 2 1 0 3 4 2 0 1 6
42 วัดท่าเยี่ยม 2 0 3 5 7 3 2 1 12
43 บ้าน กม.ศูนย์ 2 0 3 5 7 0 0 0 7
44 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 2 4 7 4 2 0 13
45 บ้านหนองไผ่ 2 0 2 4 6 4 5 5 15
46 ชุมชนบ้านนาแพง 2 0 0 2 10 3 2 7 15
47 บ้านหนองขวาง 2 0 0 2 6 3 0 10 9
48 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 2 0 0 2 5 3 3 2 11
49 บ้านเพียแก้ว 2 0 0 2 4 8 0 8 12
50 บ้านปรือเกียน 2 0 0 2 4 3 1 1 8
51 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 1 5 1 7 13 4 1 2 18
52 บ้านคูขาด 1 5 0 6 8 1 0 0 9
53 วัดสระบัว 1 4 0 5 8 4 4 9 16
54 บ้านซาดหัวหนองแคน 1 3 3 7 11 2 1 2 14
55 วัดโพธิ์ 1 3 1 5 8 0 0 4 8
56 บ้านโศกนาคท่าม่วง 1 3 0 4 8 2 0 1 10
57 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 1 3 0 4 7 0 0 2 7
58 บ้านหินเหล็กไฟ 1 2 2 5 17 4 4 2 25
59 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 2 2 5 7 2 0 1 9
60 วัดบ้านเบาน้อย 1 2 1 4 7 0 1 1 8
61 บ้านหนองแวง 1 2 0 3 7 2 3 3 12
62 บ้านเมืองแก 1 1 3 5 18 7 6 9 31
63 วัดฤาษีสถิต 1 1 2 4 11 5 2 2 18
64 บ้านคูบอน 1 1 2 4 3 1 2 3 6
65 วัดสมณาวาส 1 1 1 3 12 0 0 2 12
66 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 1 1 3 5 4 3 7 12
67 บ้านโนนค้อ 1 1 1 3 4 2 1 1 7
68 บ้านหนองตาด 1 1 0 2 6 1 0 1 7
69 บ้านโนนไฮ 1 1 0 2 6 0 1 2 7
70 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 1 0 2 5 2 1 4 8
71 กระทุ่มจานสามัคคี 1 1 0 2 5 1 0 0 6
72 บ้านท่าเรือ 1 1 0 2 4 1 1 4 6
73 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
74 วัดอิสาณ 1 0 2 3 7 4 0 2 11
75 บ้านพรสำราญ 1 0 1 2 14 4 1 10 19
76 บ้านหนองกับ 1 0 1 2 8 1 0 4 9
77 บ้านโคกเมือง 1 0 1 2 6 3 1 2 10
78 วัดวรดิษฐ์ 1 0 1 2 6 0 0 3 6
79 บ้านขี้เหล็ก 1 0 1 2 5 1 0 0 6
80 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1 0 1 2 4 1 1 0 6
81 บ้านโนนเพกา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
82 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 6 0 0 1 6
83 วัดหลักศิลา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
84 วัดเทพประดิษฐ์ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
85 ชุมชนบ้านสะแก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านโคกสิงห์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านปะคำดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองรัก 0 3 2 5 5 1 0 0 6
92 บ้านหนองบัว 0 3 1 4 10 4 0 4 14
93 บ้านป่าหนาม 0 3 1 4 5 0 0 2 5
94 บ้านข่อย 0 2 4 6 7 1 0 1 8
95 บ้านวังปลัด 0 2 0 2 12 2 0 2 14
96 ชุมชนบ้านหายโศก 0 2 0 2 9 4 7 6 20
97 บ้านกระทุ่ม 0 2 0 2 6 3 1 5 10
98 วัดสุวรรณาราม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
99 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 0 2 0 2 3 2 1 2 6
100 บ้านแคน 0 1 2 3 12 5 0 3 17
101 บ้านตะแบงสามัคคี 0 1 1 2 9 2 2 1 13
102 บ้านทองหลาง 0 1 1 2 7 9 4 7 20
103 บ้านนาลาว 0 1 1 2 6 2 2 0 10
104 บ้านขามพิมาย 0 1 1 2 5 1 2 1 8
105 บ้านกอกโคกวิทยา 0 1 1 2 4 0 0 1 4
106 บ้านขาม 0 1 0 1 8 0 1 2 9
107 บ้านบุ่งเบา 0 1 0 1 7 4 0 5 11
108 บ้านหนองสรวง 0 1 0 1 7 0 1 0 8
109 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 5 2 0 3 7
110 บ้านโนนธาตุ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
111 บ้านหนองปุน 0 1 0 1 4 3 4 3 11
112 บ้านโนนกลาง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
113 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 0 1 3 3 5 7 11
114 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
115 วัดบุปผาราม 0 1 0 1 3 1 0 1 4
116 วัดบ้านโนนมาลัย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
117 บ้านละกอ 0 1 0 1 2 1 3 2 6
118 วัดศรีสุนทร 0 1 0 1 2 1 1 1 4
119 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
120 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านดอนตูม 0 1 0 1 1 2 0 1 3
122 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
123 บ้านร่อนทอง 0 0 3 3 4 1 1 1 6
124 วัดบ้านพลับ 0 0 2 2 5 1 1 2 7
125 บ้านแพ 0 0 2 2 4 2 0 2 6
126 บ้านหนองหญ้าคา 0 0 2 2 4 1 2 4 7
127 วัดท่าเรียบ 0 0 2 2 4 1 0 1 5
128 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 2 2 3 2 1 0 6
129 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 2 2 3 2 0 4 5
130 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 6 1 1 0 8
131 บ้านจิก 0 0 1 1 5 5 1 1 11
132 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 5 2 0 1 7
133 วัดเทพรังษี 0 0 1 1 4 0 3 2 7
134 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
135 บ้านหญ้าคา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
136 จุฬางกูรวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
137 บ้านกระสัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านสระบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 อนุบาลทศพร 0 0 1 1 1 0 0 2 1
140 บ้านสระกอไทร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 1 1 0 3 0 2 3
142 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 7 4 0 1 11
143 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 6 1 2 4 9
144 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 5 0 0 0 5
145 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 4 1 0 10 5
146 บ้านสระปะคำถาวร 0 0 0 0 4 1 0 1 5
147 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
148 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
149 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
150 บ้านดงย่อ 0 0 0 0 3 1 2 2 6
151 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 3 1 1 3 5
152 วัดสระทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
154 วัดบัวทอง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
155 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 2 3 1 2 6
156 บ้านคูณสระแก้ว 0 0 0 0 2 3 0 2 5
157 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
158 บ้านยางนกคู่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
159 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
160 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 2 0 1 1 3
161 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านตูม 0 0 0 0 1 3 0 1 4
166 วัดธาตุ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
167 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 1 2 2 4
168 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 บ้านโคกอะโตด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 วัดไพรงาม 0 0 0 0 0 2 2 2 4
175 บ้านหนองปลาแดก 0 0 0 0 0 2 0 2 2
176 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 บ้านปะคำสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
178 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
179 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
185 วัดธรรมประสิทธิื 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 วัดพลสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187 บ้านปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 สามัคคีเทพอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 วัดชายอรัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 235 203 182 620 1,282 388 183 452 1,853