สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 47 7 6 15 60
2 บ้านหัวฝาย 39 11 4 10 54
3 อนุบาลพุทไธสง 38 8 1 6 47
4 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 27 7 3 5 37
5 บ้านสตึก 27 6 2 2 35
6 อนุบาลแคนดง 20 2 2 2 24
7 บ้านสระกุด 19 7 5 7 31
8 วัดบ้านปะเคียบ 19 2 3 10 24
9 บ้านเมืองแก 18 7 6 9 31
10 วัดสุคันธารมย์ 18 7 2 5 27
11 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 18 7 1 4 26
12 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 17 6 3 5 26
13 อนุบาลคูเมือง 17 5 2 3 24
14 บ้านหินเหล็กไฟ 17 4 4 2 25
15 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 17 2 5 2 24
16 บ้านหนองเชือก 16 5 0 3 21
17 บ้านหนองใหญ่ 16 3 1 10 20
18 อมรสิริสามัคคี 16 3 1 4 20
19 บ้านหนองนกเกรียน 16 2 3 1 21
20 บ้านพรสำราญ 14 4 1 10 19
21 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 14 3 3 2 20
22 บ้านหนองการะโก 13 4 1 9 18
23 บ้านคูบัว 13 4 1 7 18
24 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 13 4 1 2 18
25 บ้านตามา 13 1 0 0 14
26 บ้านยางทะเล 12 6 3 4 21
27 บ้านแคน 12 5 0 3 17
28 บ้านเขว้า 12 4 0 6 16
29 บ้านวังปลัด 12 2 0 2 14
30 บ้านหัวช้าง 12 0 0 3 12
31 วัดสมณาวาส 12 0 0 2 12
32 วัดฤาษีสถิต 11 5 2 2 18
33 บ้านซาดหัวหนองแคน 11 2 1 2 14
34 บ้านปลัดมุม 11 1 1 2 13
35 วัดหงษ์ 10 7 4 1 21
36 บ้านหนองบัว 10 4 0 4 14
37 ชุมชนบ้านนาแพง 10 3 2 7 15
38 บ้านโนนเจริญ 10 2 0 5 12
39 บ้านหนองครก 10 2 0 3 12
40 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 1 1 1 12
41 ชุมชนบ้านหายโศก 9 4 7 6 20
42 บ้านหนองม่วง 9 1 0 0 10
43 บ้านทุ่งวัง 8 6 2 8 16
44 วัดสิริมงคล 8 5 1 3 14
45 วัดสระบัว 8 4 4 9 16
46 บ้านโศกนาคท่าม่วง 8 2 0 1 10
47 บ้านหนองกับ 8 1 0 4 9
48 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 8 1 0 2 9
49 บ้านโสกแต้ 8 1 0 1 9
50 บ้านขาม 8 0 1 2 9
51 วัดโพธิ์ 8 0 0 4 8
52 บ้านทองหลาง 7 9 4 7 20
53 บ้านโคกกุง 7 5 3 6 15
54 บ้านบุ่งเบา 7 4 0 5 11
55 วัดอิสาณ 7 4 0 2 11
56 บ้านดงพลอง 7 4 0 1 11
57 วัดท่าเยี่ยม 7 3 2 1 12
58 บ้านหนองกระทุ่ม 7 3 2 0 12
59 บ้านตะแบงสามัคคี 7 2 2 1 11
60 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 7 2 0 1 9
61 บ้านคูขาด 7 1 0 0 8
62 วัดบ้านเบาน้อย 7 0 1 1 8
63 บ้านหนองสรวง 7 0 1 0 8
64 บ้าน กม.ศูนย์ 7 0 0 0 7
65 บ้านสาวเอ้ 6 7 1 5 14
66 บ้านกระทุ่ม 6 3 1 5 10
67 บ้านโคกเมือง 6 3 1 2 10
68 บ้านหนองขวาง 6 3 0 10 9
69 บ้านหนองแวง 6 2 3 3 11
70 บ้านนาลาว 6 2 2 0 10
71 บ้านตาหล่ำ 6 2 0 1 8
72 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 1 2 4 9
73 บ้านหนองแคน 6 1 1 0 8
74 บ้านข่อย 6 1 0 1 7
75 วัดสระจันทร์ 6 0 0 1 6
76 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 1 6
77 บ้านจิก 5 5 1 1 11
78 บ้านดอน 5 5 0 1 10
79 บ้านหนองไผ่ 5 4 4 5 13
80 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 5 4 3 7 12
81 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 5 2 1 4 8
82 บ้านหนองดุม 5 2 0 1 7
83 บ้านหนองตาด 5 1 0 1 6
84 บ้านหนองรัก 5 1 0 0 6
85 บ้านโนนไฮ 5 0 1 2 6
86 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 5 0 0 0 5
87 บ้านโนนธาตุ 5 0 0 0 5
88 บ้านหนองไทร 5 0 0 0 5
89 บ้านเพียแก้ว 4 8 0 8 12
90 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 4 3 3 2 10
91 บ้านหนองติ้ว 4 3 0 11 7
92 บ้านโนนกลาง 4 3 0 1 7
93 บ้านดงยายเภา 4 2 0 1 6
94 วัดราษฎร์สามัคคี 4 2 0 0 6
95 บ้านหนองหญ้าคา 4 1 2 4 7
96 บ้านขามพิมาย 4 1 2 0 7
97 บ้านท่าเรือ 4 1 1 4 6
98 บ้านร่อนทอง 4 1 1 1 6
99 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 4 1 1 0 6
100 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 4 1 1 0 6
101 บ้านโนนยาง 4 1 0 10 5
102 วัดท่าเรียบ 4 1 0 1 5
103 บ้านสระปะคำถาวร 4 1 0 1 5
104 บ้านโนนเพกา 4 1 0 0 5
105 วัดหลักศิลา 4 1 0 0 5
106 วัดสุวรรณาราม 4 1 0 0 5
107 วัดเทพรังษี 4 0 3 2 7
108 วัดเทพประดิษฐ์ 4 0 1 0 5
109 วัดวรดิษฐ์ 4 0 0 3 4
110 บ้านหนองนางดำ 4 0 0 1 4
111 กระทุ่มจานสามัคคี 4 0 0 0 4
112 บ้านกระทุ่มเครือฯ 4 0 0 0 4
113 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 4 0 0 0 4
114 ชุมชนบ้านหนองขมาร 3 3 5 7 11
115 บ้านหนองปุน 3 3 4 3 10
116 บ้านปรือเกียน 3 3 1 1 7
117 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 3 2 1 2 6
118 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 3 2 1 0 6
119 บ้านหนองยาง-หนองจาน 3 2 0 4 5
120 บ้านคูบอน 3 1 2 3 6
121 บ้านดงย่อ 3 1 2 2 6
122 วัดทรงสุวรรณ 3 1 1 3 5
123 วัดบ้านพลับ 3 1 1 2 5
124 บ้านโนนค้อ 3 1 1 0 5
125 บ้านหนองบัวแดง 3 1 0 1 4
126 วัดบุปผาราม 3 1 0 1 4
127 บ้านแพ 3 1 0 1 4
128 บ้านขี้เหล็ก 3 1 0 0 4
129 บ้านกอกโคกวิทยา 3 0 0 1 3
130 วัดบ้านโนนมาลัย 3 0 0 1 3
131 บ้านโคกสุพรรณ 3 0 0 0 3
132 วัดสระทอง 3 0 0 0 3
133 วัดเทพรังสรรค์ 3 0 0 0 3
134 วัดบัวทอง 2 5 3 1 10
135 บ้านสำโรงพิมาน 2 3 1 2 6
136 บ้านคูณสระแก้ว 2 3 0 2 5
137 บ้านละกอ 2 1 3 2 6
138 วัดศรีสุนทร 2 1 1 1 4
139 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 2 1 1 0 4
140 บ้านหญ้าคา 2 1 0 2 3
141 บ้านหนองเรือ 2 1 0 1 3
142 บ้านยางนกคู่ 2 1 0 1 3
143 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 0 3
144 บ้านโคกสิงห์ 2 1 0 0 3
145 จุฬางกูรวิทยา 2 1 0 0 3
146 บ้านกอกดอนพยอม 2 0 1 1 3
147 บ้านสระบัว2 2 0 1 1 3
148 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 2 0 1 0 3
149 วัดวงษ์วารี 2 0 1 0 3
150 บ้านดงเค็ง 2 0 0 1 2
151 อนุบาลสายสัมพันธ์ 2 0 0 0 2
152 บ้านกระสัง 2 0 0 0 2
153 บ้านสระบัว 2 0 0 0 2
154 ชุมชนบ้านสะแก 2 0 0 0 2
155 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
156 บ้านตูม 1 3 0 1 4
157 วัดธาตุ 1 2 3 1 6
158 บ้านดอนตูม 1 2 0 1 3
159 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 2 0 0 3
160 วัดโพธิ์ชัย 1 1 2 1 4
161 บ้านปะคำดง 1 1 0 0 2
162 วัดชัยสมพร 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองหว้า 1 1 0 0 2
164 บ้านป่าหนาม 1 0 0 2 1
165 อนุบาลทศพร 1 0 0 2 1
166 บ้านจะหลวย 1 0 0 1 1
167 บ้านโคกอะโตด 1 0 0 1 1
168 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1
169 บ้านโนนยานาง 1 0 0 1 1
170 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
171 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 0 1
172 บ้านสระกอไทร 1 0 0 0 1
173 วัดบ้านสวายตางวน 0 3 0 2 3
174 วัดไพรงาม 0 2 2 2 4
175 บ้านหนองปลาแดก 0 2 0 2 2
176 บ้านปะคำสำโรง 0 1 0 4 1
177 บ้านสวายสอ 0 1 0 1 1
178 บ้านตาโหงก 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองขุนพรม 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกก่อง 0 1 0 0 1
182 บ้านโจด 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 1 0 0 1
184 บ้านงิ้ว 0 0 1 2 1
185 วัดธรรมประสิทธิื 0 0 1 0 1
186 วัดพลสุวรรณ 0 0 0 2 0
187 บ้านปอแดง 0 0 0 1 0
188 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 1 0
189 สามัคคีเทพอำนวย 0 0 0 1 0
190 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0
191 วัดชายอรัญ 0 0 0 0 0
รวม 1,201 381 182 429 2,193