หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 144 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 6 26 11
2 084 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 3 8 5
3 209 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 12 31 19
4 182 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 22 45 35
5 052 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 28 50 42
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 12 9 5
7 143 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 18 33 28
8 103 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 26 38 35
9 113 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 3 24 7
10 047 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 7 52 19
11 206 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 15 30 24
12 035 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 4 11 8
13 044 โรงเรียนบ้านกระสัง 28 60 50
14 154 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 4 8 5
15 136 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 5 10 7
16 207 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0
17 205 โรงเรียนบ้านขาม 11 34 22
18 158 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 9 30 17
19 078 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 6 9 8
20 057 โรงเรียนบ้านข่อย 10 19 15
21 123 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 8 25 15
22 198 โรงเรียนบ้านคูขาด 9 14 10
23 125 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 7 13 11
24 152 โรงเรียนบ้านคูบอน 9 17 15
25 043 โรงเรียนบ้านคูบัว 25 64 38
26 086 โรงเรียนบ้านงิ้ว 3 4 4
27 212 โรงเรียนบ้านจะหลวย 2 3 2
28 019 โรงเรียนบ้านจิก 12 30 21
29 065 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 20 43 23
30 173 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 0 0 0
31 066 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 16 56 34
32 150 โรงเรียนบ้านดงพลอง 12 30 14
33 189 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 8 16 12
34 131 โรงเรียนบ้านดงย่อ 8 16 12
35 127 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 14 6
36 075 โรงเรียนบ้านดอน 13 22 18
37 174 โรงเรียนบ้านดอนตูม 4 10 7
38 133 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 14 40 26
39 081 โรงเรียนบ้านตามา 14 32 19
40 105 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 9 23 17
41 060 โรงเรียนบ้านตาโหงก 1 5 2
42 101 โรงเรียนบ้านตูม 13 18 15
43 187 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 48 34
44 050 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 25 53 35
45 021 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 19 37 25
46 020 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 10 14 11
47 203 โรงเรียนบ้านนาลาว 10 23 14
48 029 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 16 39 26
49 210 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 10 23 15
50 056 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 20 44 26
51 114 โรงเรียนบ้านปอแดง 1 1 1
52 062 โรงเรียนบ้านปะคำดง 2 4 3
53 033 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 5 33 14
54 038 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 2 1
55 165 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 7 20 13
56 100 โรงเรียนบ้านพงแขม 0 0 0
57 030 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 29 50 41
58 094 โรงเรียนบ้านยางทะเล 25 50 39
59 176 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 4 11 8
60 199 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 16 5
61 211 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 7 10 9
62 202 โรงเรียนบ้านละกอ 8 17 11
63 164 โรงเรียนบ้านวังปลัด 16 26 17
64 191 โรงเรียนบ้านสตึก 51 189 91
65 192 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 1 3 2
66 085 โรงเรียนบ้านสระกุด 40 59 52
67 149 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 0 0 0
68 061 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 4 3
69 139 โรงเรียนบ้านสระบัว2 4 6 6
70 116 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 6 13 6
71 087 โรงเรียนบ้านสวายสอ 2 4 3
72 034 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 22 37 33
73 024 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 8 12 8
74 099 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 5 8 8
75 104 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 33 24
76 051 โรงเรียนบ้านหนองกับ 13 29 13
77 041 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 27 74 41
78 063 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 19 46 32
79 121 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1 6 3
80 083 โรงเรียนบ้านหนองครก 18 40 24
81 042 โรงเรียนบ้านหนองดุม 8 14 13
82 089 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 4 5 5
83 110 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 5 5
84 088 โรงเรียนบ้านหนองตาด 8 16 10
85 130 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 22 52 38
86 048 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 22 41 25
87 167 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 5 24 10
88 204 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 13 34 16
89 108 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 53 35
90 193 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 2 3 2
91 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 11 9
92 027 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 4 19 8
93 058 โรงเรียนบ้านหนองปุน 14 34 26
94 188 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 23 16
95 067 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 9 24 10
96 096 โรงเรียนบ้านหนองรัก 6 8 6
97 079 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 19 12
98 134 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 15 6
99 098 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 12 23 14
100 156 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 5 2
101 074 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 0 0 0
102 195 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 26 64 41
103 068 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 24 57 30
104 118 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 29 11
105 109 โรงเรียนบ้านหนองแคน 8 11 8
106 036 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 28 23
107 031 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 30 38 32
108 122 โรงเรียนบ้านหนองไทร 5 10 6
109 141 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 20 38 33
110 046 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 6 15 9
111 080 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 32 80 50
112 197 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 15 66 26
113 028 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 64 128 104
114 073 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 27 58 40
115 138 โรงเรียนบ้านเขว้า 22 45 32
116 135 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 6 6 6
117 177 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 20 36 25
118 107 โรงเรียนบ้านเมืองแก 40 86 59
119 071 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 9 34 15
120 213 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 12 6
121 178 โรงเรียนบ้านแคน 20 37 30
122 090 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 17 6
123 168 โรงเรียนบ้านแพ 8 31 17
124 179 โรงเรียนบ้านโคกกุง 29 52 32
125 190 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 2 1
126 059 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 19 11
127 077 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 3 6 5
128 208 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 3 6 3
129 117 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 2 4 3
130 013 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 13 26 14
131 147 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 5 4
132 145 โรงเรียนบ้านโจด 1 1 1
133 102 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 8 12 10
134 160 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 1 1
135 016 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 8 14 13
136 183 โรงเรียนบ้านโนนตาล 0 0 0
137 023 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 12 20 14
138 022 โรงเรียนบ้านโนนยาง 15 41 20
139 119 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 2 4 2
140 018 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 13 50 23
141 032 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 17 55 29
142 169 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 5 21 9
143 069 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 9 40 10
144 155 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 10 3
145 064 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 11 18 15
146 091 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 11 61 22
147 151 โรงเรียนวัดชัยสมพร 19 40 28
148 157 โรงเรียนวัดชายอรัญ 1 0 0
149 186 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 8 21 12
150 045 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 13 31 20
151 112 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 6 8 8
152 132 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิื 1 2 2
153 185 โรงเรียนวัดธาตุ 7 12 9
154 053 โรงเรียนวัดบัวทอง 24 14 13
155 159 โรงเรียนวัดบุปผาราม 5 12 10
156 111 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 34 67 52
157 017 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 9 21 8
158 037 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 5 22 10
159 072 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 13 36 21
160 153 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 9 48 20
161 055 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 4 7 6
162 163 โรงเรียนวัดพนมวัน 0 0 0
163 148 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 2 3 3
164 054 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 10 20 11
165 180 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 20 25 25
166 172 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 3 3 3
167 093 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 10 21 18
168 124 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 9 22 16
169 137 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 5 18 11
170 126 โรงเรียนวัดสมณาวาส 14 30 19
171 166 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 7 19 11
172 146 โรงเรียนวัดสระทอง 19 31 25
173 120 โรงเรียนวัดสระบัว 28 85 49
174 181 โรงเรียนวัดสิริมงคล 21 48 35
175 092 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 35 84 53
176 129 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 5 8 7
177 171 โรงเรียนวัดหงษ์ 23 74 39
178 070 โรงเรียนวัดหลักศิลา 5 30 11
179 106 โรงเรียนวัดอิสาณ 13 23 20
180 162 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 5 12 9
181 161 โรงเรียนวัดเทพรังษี 9 19 11
182 175 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 3 13 6
183 082 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 41 22
184 008 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 6 12 6
185 039 โรงเรียนวัดไพรงาม 16 19 19
186 140 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 6 12 10
187 184 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1 3 1
188 014 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 31 91 54
189 076 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 13 20 17
190 115 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 56 206 97
191 194 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 45 108 67
192 026 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 29 71 41
193 095 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 24 59 40
194 040 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 19 33 30
195 217 โรงเรียนทศพรวิทยา 75 180 116
196 218 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 30 85 51
197 220 โรงเรียนอนุบาลทศพร 3 7 5
198 219 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 2 6 4
รวม 2445 5810 3683
9493

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]