หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทศพรวิทยา 75 47 62.67% 7 9.33% 6 8% 15 20% 75
2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 56 40 71.43% 8 14.29% 1 1.79% 7 12.5% 56
3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 64 39 60.94% 11 17.19% 4 6.25% 10 15.63% 64
4 โรงเรียนบ้านสตึก 51 37 74% 7 14% 2 4% 4 8% 50
5 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 45 30 66.67% 7 15.56% 3 6.67% 5 11.11% 45
6 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 29 22 75.86% 2 6.9% 2 6.9% 3 10.34% 29
7 โรงเรียนบ้านสระกุด 40 21 52.5% 7 17.5% 5 12.5% 7 17.5% 40
8 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 35 19 55.88% 7 20.59% 2 5.88% 6 17.65% 34
9 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 34 19 55.88% 2 5.88% 3 8.82% 10 29.41% 34
10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 40 18 45% 7 17.5% 6 15% 9 22.5% 40
11 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 30 18 60% 7 23.33% 1 3.33% 4 13.33% 30
12 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 32 18 56.25% 6 18.75% 3 9.38% 5 15.63% 32
13 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 31 18 58.06% 5 16.13% 2 6.45% 6 19.35% 31
14 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 26 18 69.23% 3 11.54% 3 11.54% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 27 17 62.96% 4 14.81% 4 14.81% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 28 17 65.38% 2 7.69% 5 19.23% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 24 16 66.67% 5 20.83% 0 0% 3 12.5% 24
18 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 30 16 53.33% 3 10% 1 3.33% 10 33.33% 30
19 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 24 16 66.67% 3 12.5% 1 4.17% 4 16.67% 24
20 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 22 16 72.73% 2 9.09% 3 13.64% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านโคกกุง 29 14 48.28% 6 20.69% 3 10.34% 6 20.69% 29
22 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 29 14 48.28% 4 13.79% 1 3.45% 10 34.48% 29
23 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 27 13 48.15% 4 14.81% 1 3.7% 9 33.33% 27
24 โรงเรียนบ้านคูบัว 25 13 52% 4 16% 1 4% 7 28% 25
25 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านหนองครก 18 13 72.22% 2 11.11% 0 0% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนบ้านตามา 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านยางทะเล 25 12 48% 6 24% 3 12% 4 16% 25
29 โรงเรียนวัดสิริมงคล 21 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านแคน 20 12 60% 5 25% 0 0% 3 15% 20
31 โรงเรียนบ้านเขว้า 22 12 54.55% 4 18.18% 0 0% 6 27.27% 22
32 โรงเรียนบ้านวังปลัด 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 15 12 80% 0 0% 0 0% 3 20% 15
34 โรงเรียนวัดสมณาวาส 14 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 20 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 20 11 57.89% 1 5.26% 1 5.26% 6 31.58% 19
38 โรงเรียนวัดหงษ์ 23 10 45.45% 7 31.82% 4 18.18% 1 4.55% 22
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 10 55.56% 4 22.22% 0 0% 4 22.22% 18
40 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 22 10 45.45% 3 13.64% 2 9.09% 7 31.82% 22
41 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 17 10 58.82% 2 11.76% 0 0% 5 29.41% 17
42 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 22 9 40.91% 7 31.82% 1 4.55% 5 22.73% 22
45 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 25 9 36% 6 24% 2 8% 8 32% 25
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 26 9 34.62% 4 15.38% 7 26.92% 6 23.08% 26
47 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนวัดสระบัว 28 8 32% 4 16% 4 16% 9 36% 25
50 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนบ้านหนองกับ 13 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
52 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
53 โรงเรียนบ้านคูขาด 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านขาม 11 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 8 66.67% 0 0% 0 0% 4 33.33% 12
56 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 7 25.93% 9 33.33% 4 14.81% 7 25.93% 27
57 โรงเรียนบ้านดอน 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
59 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 16 7 43.75% 4 25% 0 0% 5 31.25% 16
60 โรงเรียนวัดอิสาณ 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนบ้านดงพลอง 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 22 7 31.82% 3 13.64% 0 0% 12 54.55% 22
64 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
65 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านข่อย 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 20 6 30% 4 20% 5 25% 5 25% 20
72 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 15 6 40% 3 20% 1 6.67% 5 33.33% 15
73 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 19 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 10 52.63% 19
75 โรงเรียนบ้านนาลาว 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 13 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
78 โรงเรียนบ้านหนองแคน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองตาด 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 9 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านจิก 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
85 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 19 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 7 36.84% 19
86 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 12 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
89 โรงเรียนบ้านหนองดุม 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองรัก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านหนองไทร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 12 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 20 4 20% 8 40% 0 0% 8 40% 20
99 โรงเรียนบ้านหนองปุน 14 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
100 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านแพ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
104 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 12 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
106 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
107 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนยาง 15 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 10 66.67% 15
111 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนวัดหลักศิลา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนวัดเทพรังษี 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 18 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 7 38.89% 18
123 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
124 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
126 โรงเรียนบ้านคูบอน 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนบ้านดงย่อ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
128 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
129 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนวัดบุปผาราม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 12 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนวัดสระทอง 19 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนวัดบัวทอง 24 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
137 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
138 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
139 โรงเรียนบ้านละกอ 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
140 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านสระบัว2 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านกระสัง 28 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านตูม 13 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
158 โรงเรียนวัดธาตุ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
159 โรงเรียนบ้านดอนตูม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
160 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
162 โรงเรียนบ้านปะคำดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนวัดชัยสมพร 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนอนุบาลทศพร 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
166 โรงเรียนบ้านจะหลวย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
174 โรงเรียนวัดไพรงาม 16 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
175 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
176 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
178 โรงเรียนบ้านสวายสอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านตาโหงก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านงิ้ว 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
185 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิื 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
187 โรงเรียนบ้านปอแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]