หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ห้องประชุมกระจก 6 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 4 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ห้องประชุมกระจก 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 3 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 3 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 3 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 3 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 5 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 6 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-


ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]