หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม อาคารห้องสมุด 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม อาคารห้องสมุด 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้อง ห้องป.1 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้อง ห้องป.2 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้อง ห้องป.3 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้อง ห้องอนุบาล1 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้องอนุบาล 2 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้องป.4 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้องจริยธรรม 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้องป.5 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-


ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]