หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สนามโรงเรียน 6 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สนามโรงเรียน 6 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สนามโรงเรียน 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ใต้อาคาร สปช.105 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ใต้อาคาร สปช.105 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นบนอาคาร ป.1 ฉ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นบนอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นบนอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นบนอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นบนอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ 5 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ใต้อาคาร สปช.105 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 5 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-


ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]