หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  
2 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ ต.หนองแวง ว่าที่ พ.ต.สงวน เรียนไธสง  
3 โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.ทองหลาง นายเจริญ สิงห์ไธสง  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองแวง นายสิทธิพร ธรรมรักษา  
5 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ต.หนองแวง นายสุรพล แสนลี  
6 โรงเรียนวัดสมณาวาส ต.กู่สวนแตง นายนิกร อริพงษ์  
7 โรงเรียนวัดสระจันทร์ ต.หนองเยือง นายกมล ทาไธสง  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ต.หนองแวง นายชำนาญ แสนเจ๊ก  

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]