เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2556
5 พ.ย. 2556
6 พ.ย. 2556
7 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ดังนี้
      กลุ่มที่ 1 ประชุมช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ได้แก่ กรรมการตัดสินกิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ และภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มที่ 2 ประชุมช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ได้แก่ กรรมการตัดสินกิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย  และการจัดการศึกษาพิเศษ
       **รายชื่อคณะกรรมการแต่ละระดับสามารถตรวจสอบได้ทางด้านซ้ายมือ(กรรมการตัดสิน การแข่งขัน)ซึ่งกำลังดำเนินการคัดเลือกและจัดพิมพ์ สำหรับคำสั่งฉบับจริงรับได้ในวันประชุม
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 23:07 น.
สามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวได้แล้ว

        นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน กรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวได้ (ด้านซ้ายมือบน "พิมพ์บัตรประจำตัว" "พิมพ์บัตรกรรมการ") โดยใช้กระดาษ A4 สั่งพิมพ์แนวตั้ง (ควรพิมพ์สี) แล้วพับครึ่ง(หน้า-หลัง) ใช้ห้อยคอนำไปแสดงในการรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน และประสานงาน ดังตัวอย่าง
**หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดบัตรประจำตัว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานในระบบโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 22:49 น.
กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.30 น. - ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันหน้าเวทีกลาง (โปงลางบรรเลง)
         09.00 น. - ประธานพิธีถึงบริเวณงาน
         09.10 น. - การแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านใหม่ไชยพจน์
จาก อบต.หนองแวง
         09.30 น. - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
         09.40 น. - ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร กล่าวเปิดงาน
         10.00 น. - กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนวัดสุคันธารมย์
         10.30 น. - ประธานพิธีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการและการประกวด/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของนักเรียน
                        - ประธานเดินทางกลับ
           จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดและชมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและบุตรหลานของท่าน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
หมายเหตุ : การแต่งกายเสื้อขาว-ดำ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 22:43 น.
สถานที่จัดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 06:51 น.
สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันครั้งนี้
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีแหล่งอารยธรรมโบราณและเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดจิตวิญญาณของงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะที่สวยงามและบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในชุมชนและท้องถิ่น ความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่หล่อหลอมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดความคิด การสร้างสรรค์และสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ "สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
     -ปรางค์กู่ส่วนแตง แสดงถึงสัญลักษณ์ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นเหมือนจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงาม
     -โลโก้ สพป.บร.4 แสดงถึงหน่วยงานผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดงานในครั้งนี้
     - ดอกบัวสีชมพู แสดงถึง การสักการะบูชา และความศรัทธา
     - พู่กันปลายแต้มสีฟ้า แสดงถึงจินตนาการและการสร้างสรรค์งานศิลป์อย่างมีอิสระ
     - สัญลักษณ์อาเซียน แสดงถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยและเป็นการวางรากฐานความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     - ธงชาติไทย แสดงถึงความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยและเยาวชนไทย
     - เลข ๖๓ แสดงถึงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

ออกแบบโดย : น.ส.ศิรประภา  สุรวิทย์
รับรองแบบโดย : นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2556 เวลา 20:45 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน


หนังสือเชิญประชุมที่ ศธ 04085/3882 ลว 17 ต.ค.56
ภาพข่าวการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน
หนังสือเชิญประชุมที่ ศธ 04085/3103 ลว 20 ส.ค.56
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 07:10 น.
 

  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 198
จำนวนทีม 2,445
จำนวนนักเรียน 5,810
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,683
จำนวนกรรมการ 1,092
ครู+นักเรียน 9,493
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,585
ประกาศผลแล้ว 239/335 (71.34%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 389
สัปดาห์ที่แล้ว 499
เดือนนี้ 1,757
เดือนที่แล้ว 2,294
ปีนี้ 15,948
ทั้งหมด 375,657