กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ระหว่างวันที่  ๘-๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ระหว่างวันที่  ๓-๔ และ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 05:18 น.