การเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ให้โรงเรียนเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยศึกษาเกณฑ์การแข่งขันได้ จากเว็บไซต์นี้ สำหรับรายละเอียดการแข่งขันและกำหนดการแข่งขัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:17 น.