ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.บร.๓

 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ทางเว็บไซต์ 

http://esan63.sillapa.net/sp-brm3/ 

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:47 น.