การลงทะเบียนทีมที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
ด่วนที่สุด! การลงทะเบียนทีมที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ให้ลงทะเบียนรายการละ 1 ทีม เท่านั้น (เป็นทีมที่ชนะเลิศ รายการละ 1 ทีม)  กลุ่มโรงเรียนใดที่ลงทะเบียนเกินรายการละ 1 ทีม กรุณาแก้ไขข้อมูลโดยด่วน  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวศศิธร  ม่านทอง  0868761273 หรือ 044632289
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 04:25 น.