สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 10 2 6 18 23 6 3 2 32
2 บ้านตากอง 7 2 2 11 15 2 3 3 20
3 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 7 1 3 11 13 7 9 7 29
4 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 7 0 1 8 8 1 0 0 9
5 บ้านขามเสม็ดบำรุง 6 2 4 12 18 8 1 1 27
6 กมลลักษณ์ 5 6 2 13 23 4 5 3 32
7 บ้านหนองกวางทอง 5 3 3 11 13 4 3 4 20
8 บ้านศรีม่วงแดง 5 3 3 11 11 10 2 3 23
9 บ้านหนองย่างหมู 5 3 2 10 14 6 2 5 22
10 บ้านหนองตะครอง 5 1 2 8 9 7 4 1 20
11 บ้านปากช่อง 5 0 3 8 15 5 2 4 22
12 วัดน้ำไหล 5 0 0 5 9 4 1 4 14
13 แสนสุข 4 5 0 9 14 10 2 5 26
14 บ้านลำนางรอง 4 3 6 13 15 3 6 4 24
15 อนุบาลโนนดินแดง 4 0 1 5 7 3 3 2 13
16 บ้านหนองบัวลี 4 0 0 4 7 0 1 2 8
17 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 3 6 2 11 15 9 2 5 26
18 บ้านฝ้าย 3 4 4 11 17 5 2 5 24
19 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 3 2 5 10 11 9 4 4 24
20 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 3 2 1 6 9 4 2 2 15
21 บ้านเทพพัฒนา 3 2 0 5 10 8 4 4 22
22 บ้านบาระแนะ 3 2 0 5 7 5 1 4 13
23 บ้านแท่นทัพไทย 3 1 2 6 9 3 4 5 16
24 บ้านหนองหมี 3 0 5 8 13 4 0 3 17
25 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 3 0 2 5 13 10 9 3 32
26 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 2 7 5 14 21 9 1 2 31
27 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 2 4 1 7 10 3 3 1 16
28 บ้านห้วยก้อม 2 4 1 7 10 0 1 0 11
29 มารดาวนารักษ์ 2 3 3 8 14 6 3 4 23
30 บ้านโนนสูงน้อย 2 3 2 7 15 3 3 5 21
31 บ้านโคกเขาพัฒนา 2 3 2 7 9 6 2 2 17
32 บ้านหนองทองลิ่ม 2 3 1 6 9 8 3 4 20
33 บ้านทุ่งจังหัน 2 3 0 5 6 5 2 1 13
34 อนุบาลโนนสุวรรณ 2 2 4 8 21 9 4 3 34
35 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 2 3 7 11 7 4 2 22
36 บ้านดอนไม้ไฟ 2 2 3 7 8 10 2 4 20
37 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 2 3 7 7 5 0 0 12
38 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 2 2 2 6 6 4 3 6 13
39 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 2 2 0 4 6 8 3 1 17
40 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 2 1 3 6 6 4 1 5 11
41 บ้านสันติสุข 2 1 1 4 12 5 0 2 17
42 อนุบาลปะคำ 2 1 1 4 9 10 9 5 28
43 บ้านหนองตาดำ 2 1 1 4 8 4 2 4 14
44 บ้านหนองกง 2 1 1 4 5 2 1 0 8
45 บ้านโคกไม้แดง 2 1 1 4 4 2 0 0 6
46 บ้านดอนสมบูรณ์ 2 1 0 3 5 6 0 2 11
47 วัดโนนศรีคูณ 2 1 0 3 5 0 0 2 5
48 บ้านเขว้า 2 1 0 3 4 4 0 0 8
49 อนุบาลหนองหงส์ 2 0 5 7 16 7 5 3 28
50 บ้านโคกยางหนองตาสี 2 0 1 3 5 7 0 2 12
51 บ้านสุขสำราญ 2 0 0 2 5 2 2 0 9
52 บ้านโคกยาง 2 0 0 2 4 8 1 1 13
53 วราวัฒนา 2 0 0 2 2 1 3 1 6
54 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 2 0 0 2 2 0 0 2 2
55 ชุมชนบ้านดอนอะราง 1 4 3 8 15 10 5 10 30
56 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1 3 2 6 11 4 3 2 18
57 ไทยรัฐวิทยา 26 1 3 1 5 8 5 4 0 17
58 บ้านหินโคน 1 3 0 4 6 0 3 1 9
59 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 2 2 5 7 2 2 1 11
60 บ้านโคกปราสาท 1 2 1 4 8 0 0 1 8
61 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 0 3 5 5 0 3 10
62 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 1 2 4 7 3 4 2 14
63 บ้านราษฎร์รักแดน 1 1 2 4 5 2 1 1 8
64 บ้านหูทำนบ 1 1 1 3 7 7 0 3 14
65 นิภาศิริ 1 1 1 3 6 5 5 2 16
66 บ้านศรีภูมิ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
67 วัดห้วยหิน 1 1 0 2 4 1 1 0 6
68 บ้านกระเบื้อง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
69 ภรภัทร 1 1 0 2 2 0 4 0 6
70 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1 0 4 5 8 3 1 1 12
71 ชนิดา 1 0 1 2 7 5 0 0 12
72 วัดสุขสำราญ 1 0 1 2 7 2 3 0 12
73 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 1 2 4 3 3 1 10
74 มารีพิทักษ์ 1 0 1 2 3 2 3 0 8
75 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 1 2 3 2 1 5 6
76 บ้านนายาวสามัคคี 1 0 1 2 2 10 5 2 17
77 บ้านสระขาม 1 0 0 1 6 1 6 7 13
78 วัดก้านเหลือง 1 0 0 1 5 5 0 3 10
79 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 5 4 1 3 10
80 บ้านหนองหญ้าวัว 1 0 0 1 3 1 2 0 6
81 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
82 บ้านหนองตะคร้อ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองละหานทราย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองเสม็ด. 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 บ้านสระตะเคียน 1 0 0 1 2 0 1 2 3
86 บ้านหนองถนน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านปรือพวงสำราญ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
88 บ้านโคกลอย. 1 0 0 1 1 1 1 1 3
89 บ้านนาจาน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 อนุบาลหนองกี่ 0 6 2 8 10 5 1 4 16
91 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 4 0 4 5 5 1 3 11
92 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 3 4 7 10 0 2 1 12
93 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 0 3 2 5 3 3 1 2 7
94 บ้านหนองโคลน 0 2 2 4 6 3 4 6 13
95 บ้านปลื้มพัฒนา 0 2 2 4 5 2 2 4 9
96 บ้านแท่นบัลลังก์ 0 2 2 4 5 1 0 0 6
97 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 0 2 0 2 9 6 4 8 19
98 บ้านซับคะนิง 0 2 0 2 6 3 0 0 9
99 บ้านโคกมะค่า 0 2 0 2 5 4 0 2 9
100 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
101 บ้านหนองม่วง. 0 2 0 2 4 1 0 0 5
102 บ้านม่วงงาม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
103 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 1 3 4 8 5 6 7 19
104 บ้านโคกสูงคูขาด 0 1 3 4 3 1 3 1 7
105 บ้านบุกระสัง 0 1 2 3 9 2 1 1 12
106 ชุมชนวัดชุมพร 0 1 2 3 5 10 7 2 22
107 บ้านหนองกราด . 0 1 2 3 4 0 0 0 4
108 บ้านก้านเหลือง 0 1 2 3 3 1 0 2 4
109 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3 2 3 3 2 8
110 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 1 2 8 4 1 2 13
111 บ้านสระขุด 0 1 1 2 8 4 1 0 13
112 บ้านบุ 0 1 1 2 8 2 2 1 12
113 บ้านขามน้อย 0 1 1 2 5 4 5 3 14
114 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 0 1 1 2 5 4 1 2 10
115 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 3 1 1 8
116 บ้านน้อยหนองหว้า 0 1 0 1 7 2 0 2 9
117 เบญจมาศกุญชร 0 1 0 1 7 1 1 1 9
118 บ้านโคกกระชาย 0 1 0 1 6 0 3 0 9
119 บ้านโคกลอย 0 1 0 1 4 2 2 1 8
120 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 4 1 2 2 7
121 บ้านโคกตะโก 0 1 0 1 3 5 2 3 10
122 บ้านหนองตาเยา 0 1 0 1 3 2 2 0 7
123 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
124 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 0 1 2 5 2 0 9
125 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 1 0 1 2 3 2 0 7
126 บ้านอุบลสามัคคี 0 1 0 1 2 3 1 1 6
127 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
128 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
129 บ้านหนองกราด. 0 1 0 1 1 2 1 0 4
130 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
131 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองบอน 0 0 2 2 2 2 1 1 5
133 บ้านสระสะแก 0 0 1 1 7 8 4 9 19
134 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 5 1 2 1 8
135 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 4 2 2 2 8
136 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 5 3 0 11
137 บ้านลุงขี้หนู 0 0 1 1 3 2 1 2 6
138 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
139 บ้านคลองโป่ง 0 0 1 1 2 0 1 3 3
140 บ้านหนองเสม็ด 0 0 1 1 1 1 3 1 5
141 บ้านหนองหัวหมู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
142 บ้านโคกเฟือง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
143 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านไทรออ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 1 1 0 4 4 3 8
146 วรเวทยากร 0 0 0 0 5 3 4 5 12
147 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 4 3 0 1 7
148 บ้านสำราญ 0 0 0 0 4 2 3 2 9
149 บ้านหนองหว้า. 0 0 0 0 4 1 3 2 8
150 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 4 1 1 1 6
151 บ้านเสลาโสรง 0 0 0 0 4 1 0 2 5
152 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
153 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 9 3 4 15
154 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 3 4 2 2 9
155 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 4 2 3 8
157 บ้านถาวร 0 0 0 0 2 4 1 4 7
158 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 2 3 2 0 7
159 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
160 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 2 2 3 0 7
161 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
162 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านคลองหิน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 บ้านหนองยาง. 0 0 0 0 2 0 0 2 2
165 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 5 2 0 8
166 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
167 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
170 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
171 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
172 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 บ้านจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 บ้านหนองมัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
177 บ้านยายคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านตะกรุมทอง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
179 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 บ้านบุตาเวสน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
182 บ้านเสลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 ไตรคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านบัวตะเคียน 0 0 0 0 0 3 4 2 7
187 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 0 0 0 3 1 1 4
188 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
189 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
190 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
191 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
192 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
193 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
194 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0 0 1 2 0 3
195 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
196 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
197 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
198 บ้านหนองรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
199 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
200 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
203 ไทยรัฐวิทยา 90 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
205 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
206 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
207 บ้านตลาดแย้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านสมจิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
211 บ้านหนองถั่วแปบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
212 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 191 180 579 1,038 602 360 348 2,000