สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 10 2 6 18 23 6 3 2 32
2 บ้านโคกเขาพัฒนา 9 6 2 17 20 7 2 3 29
3 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 7 3 3 13 19 6 3 2 28
4 อนุบาลหนองหงส์ 7 2 6 15 25 7 5 3 37
5 บ้านตากอง 7 2 2 11 18 2 4 3 24
6 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 7 1 3 11 13 7 9 7 29
7 บ้านปากช่อง 7 0 3 10 19 6 3 4 28
8 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 7 0 1 8 8 1 0 0 9
9 บ้านฝ้าย 6 8 5 19 26 5 2 5 33
10 บ้านหนองย่างหมู 6 3 2 11 15 6 2 5 23
11 บ้านขามเสม็ดบำรุง 6 2 4 12 18 8 1 1 27
12 กมลลักษณ์ 5 6 2 13 23 4 5 3 32
13 บ้านหนองกวางทอง 5 3 3 11 13 4 3 4 20
14 บ้านศรีม่วงแดง 5 3 3 11 11 10 2 3 23
15 อนุบาลปะคำ 5 2 2 9 14 11 9 5 34
16 บ้านหนองตะครอง 5 1 2 8 10 7 4 1 21
17 วัดน้ำไหล 5 0 0 5 9 4 1 4 14
18 แสนสุข 4 5 0 9 14 10 2 5 26
19 บ้านลำนางรอง 4 4 6 14 17 4 6 4 27
20 บ้านเทพพัฒนา 4 3 0 7 11 9 4 4 24
21 บ้านหนองหมี 4 2 5 11 18 5 0 3 23
22 อนุบาลโนนดินแดง 4 2 2 8 12 3 5 2 20
23 บ้านหนองโบสถ์ 4 1 2 7 10 2 1 6 13
24 บ้านหนองบัวลี 4 0 0 4 7 0 1 2 8
25 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 3 8 2 13 16 11 2 5 29
26 อนุบาลหนองกี่ 3 7 4 14 15 8 1 4 24
27 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 3 2 5 10 11 9 4 4 24
28 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 3 2 3 8 19 10 9 3 38
29 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 3 2 1 6 10 9 3 1 22
30 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 3 2 1 6 9 4 2 2 15
31 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 2 1 6 8 6 4 1 18
32 บ้านบาระแนะ 3 2 0 5 7 5 1 4 13
33 บ้านแท่นทัพไทย 3 1 2 6 9 3 4 5 16
34 บ้านโคกไม้แดง 3 1 2 6 6 2 0 0 8
35 บ้านดอนสมบูรณ์ 3 1 0 4 8 6 0 2 14
36 วัดโนนศรีคูณ 3 1 0 4 6 1 0 2 7
37 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 2 7 5 14 21 9 1 2 31
38 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 2 4 1 7 10 3 3 1 16
39 บ้านห้วยก้อม 2 4 1 7 10 0 1 0 11
40 บ้านหินโคน 2 4 0 6 8 0 3 1 11
41 มารดาวนารักษ์ 2 3 3 8 14 6 3 4 23
42 บ้านโนนสูงน้อย 2 3 2 7 15 4 4 5 23
43 บ้านหนองทองลิ่ม 2 3 1 6 9 8 3 4 20
44 บ้านทุ่งจังหัน 2 3 0 5 6 5 2 1 13
45 อนุบาลโนนสุวรรณ 2 2 4 8 23 9 5 3 37
46 บ้านดอนไม้ไฟ 2 2 4 8 8 11 2 4 21
47 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 2 2 3 7 11 7 4 2 22
48 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 2 3 7 7 5 0 0 12
49 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 2 2 3 7 6 5 1 5 12
50 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 2 2 2 6 6 4 3 6 13
51 บ้านหนองตาเยา 2 2 1 5 10 4 2 0 16
52 บ้านสันติสุข 2 1 1 4 12 5 0 2 17
53 บ้านหนองตาดำ 2 1 1 4 8 4 2 4 14
54 บ้านโคกยางหนองตาสี 2 1 1 4 6 7 0 2 13
55 บ้านหนองกง 2 1 1 4 5 2 1 0 8
56 บ้านเขว้า 2 1 0 3 4 4 0 0 8
57 บ้านสุขสำราญ 2 0 1 3 7 2 3 0 12
58 บ้านโคกยาง 2 0 0 2 4 8 1 1 13
59 วราวัฒนา 2 0 0 2 2 1 3 1 6
60 บ้านโคกลอย. 2 0 0 2 2 1 1 1 4
61 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 2 0 0 2 2 0 0 2 2
62 ชุมชนบ้านดอนอะราง 1 4 3 8 15 10 5 10 30
63 ไทยรัฐวิทยา 26 1 3 1 5 8 5 4 0 17
64 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 2 2 5 7 2 2 1 11
65 บ้านโคกปราสาท 1 2 1 4 8 0 0 1 8
66 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 0 3 5 5 1 3 11
67 บ้านกระเบื้อง 1 2 0 3 3 1 0 1 4
68 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 1 1 3 5 9 5 6 7 20
69 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1 1 2 4 7 3 4 2 14
70 ชุมชนวัดชุมพร 1 1 2 4 6 10 7 2 23
71 บ้านราษฎร์รักแดน 1 1 2 4 5 2 1 1 8
72 บ้านหูทำนบ 1 1 1 3 7 7 0 3 14
73 นิภาศิริ 1 1 1 3 6 5 5 2 16
74 บ้านศรีภูมิ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
75 วัดห้วยหิน 1 1 0 2 4 1 1 0 6
76 ภรภัทร 1 1 0 2 2 0 4 0 6
77 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1 0 4 5 8 3 1 1 12
78 ชนิดา 1 0 1 2 7 5 0 0 12
79 วัดสุขสำราญ 1 0 1 2 7 2 3 0 12
80 มารีพิทักษ์ 1 0 1 2 3 2 3 0 8
81 บ้านนายาวสามัคคี 1 0 1 2 2 10 5 2 17
82 บ้านสระขาม 1 0 0 1 6 1 6 7 13
83 วัดก้านเหลือง 1 0 0 1 5 5 0 3 10
84 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 5 4 1 3 10
85 บ้านหนองหญ้าวัว 1 0 0 1 3 1 2 0 6
86 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
87 บ้านหนองตะคร้อ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองละหานทราย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านหนองเสม็ด. 1 0 0 1 2 1 0 0 3
90 บ้านสระตะเคียน 1 0 0 1 2 0 1 2 3
91 บ้านหนองถนน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านปรือพวงสำราญ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
93 บ้านนาจาน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 4 0 4 7 5 3 3 15
95 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 3 4 7 10 0 2 2 12
96 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 0 3 2 5 3 3 1 2 7
97 บ้านโคกมะค่า 0 2 2 4 6 5 0 2 11
98 บ้านหนองโคลน 0 2 2 4 6 3 4 6 13
99 บ้านปลื้มพัฒนา 0 2 2 4 6 2 2 4 10
100 บ้านแท่นบัลลังก์ 0 2 2 4 5 1 0 0 6
101 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 0 2 0 2 9 6 4 8 19
102 บ้านซับคะนิง 0 2 0 2 6 3 0 0 9
103 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
104 บ้านหนองม่วง. 0 2 0 2 4 1 0 0 5
105 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 0 2 3 3 0 1 6
106 บ้านม่วงงาม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
107 บ้านโคกสูงคูขาด 0 1 3 4 3 1 3 1 7
108 บ้านบุกระสัง 0 1 2 3 9 2 1 1 12
109 บ้านหนองกราด . 0 1 2 3 4 0 0 0 4
110 บ้านก้านเหลือง 0 1 2 3 3 1 0 2 4
111 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3 2 3 3 2 8
112 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 1 1 2 8 4 1 2 13
113 บ้านสระขุด 0 1 1 2 8 4 1 0 13
114 บ้านบุ 0 1 1 2 8 2 2 1 12
115 บ้านขามน้อย 0 1 1 2 5 4 5 3 14
116 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 0 1 1 2 5 4 1 2 10
117 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 3 1 1 8
118 บ้านน้อยหนองหว้า 0 1 0 1 7 2 0 2 9
119 เบญจมาศกุญชร 0 1 0 1 7 1 1 1 9
120 บ้านโคกกระชาย 0 1 0 1 6 0 3 0 9
121 บ้านโคกลอย 0 1 0 1 4 2 2 1 8
122 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 4 1 2 2 7
123 บ้านโคกตะโก 0 1 0 1 3 5 2 3 10
124 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านน้อยสะแกกวน 0 1 0 1 2 5 2 0 9
126 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 0 1 0 1 2 3 2 0 7
127 บ้านอุบลสามัคคี 0 1 0 1 2 3 1 1 6
128 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
129 บ้านสมจิต 0 1 0 1 2 1 0 0 3
130 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
131 บ้านหนองกราด. 0 1 0 1 1 2 1 0 4
132 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
133 บ้านส้มป่อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองหว้า. 0 0 3 3 10 3 3 2 16
135 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 2 2 2 5 1 1 8
136 บ้านหนองบอน 0 0 2 2 2 2 1 1 5
137 บ้านสระสะแก 0 0 1 1 7 8 4 9 19
138 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 5 1 2 1 8
139 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 4 2 2 2 8
140 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 5 3 0 11
141 บ้านลุงขี้หนู 0 0 1 1 3 2 1 2 6
142 บ้านคลองโป่ง 0 0 1 1 2 0 1 3 3
143 บ้านหนองเสม็ด 0 0 1 1 1 1 3 1 5
144 บ้านหนองหัวหมู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
145 บ้านโคกเฟือง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
146 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านไทรออ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 0 1 1 0 5 1 1 6
149 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 0 1 1 0 4 4 3 8
150 วรเวทยากร 0 0 0 0 5 3 4 5 12
151 บ้านตะโก "วันครู 2501" 0 0 0 0 5 1 1 1 7
152 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 0 0 0 0 4 3 0 1 7
153 บ้านสำราญ 0 0 0 0 4 2 3 2 9
154 บ้านเสลาโสรง 0 0 0 0 4 1 0 2 5
155 บ้านโคกยางหนองถนน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
156 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 9 3 4 15
157 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 3 4 2 2 9
158 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 4 2 3 8
160 บ้านถาวร 0 0 0 0 2 4 1 4 7
161 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 2 3 2 0 7
162 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
163 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 2 2 3 0 7
164 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
165 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
166 บ้านคลองหิน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
167 บ้านหนองยาง. 0 0 0 0 2 0 0 2 2
168 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 5 2 0 8
169 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
170 บ้านคูขาดน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
172 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
173 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
174 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 บ้านจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
177 บ้านหนองมัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
178 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
179 บ้านยายคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านตะกรุมทอง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
181 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านบุตาเวสน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านโคกขาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
184 บ้านเสลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 ไตรคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านบัวตะเคียน 0 0 0 0 0 3 4 2 7
189 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
190 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
191 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
192 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
193 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
194 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
195 บ้านหนองโบสถ์. 0 0 0 0 0 1 2 0 3
196 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
197 บ้านผไทรวมพล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
198 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
199 บ้านหนองรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
200 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
201 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
203 บ้านกองพระทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 ไทยรัฐวิทยา 90 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
206 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
207 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
208 บ้านตลาดแย้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
211 บ้านหนองถั่วแปบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
212 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านนิคมเขต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 255 223 201 679 1,168 633 372 352 2,173