สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 23 6 3 2 32
2 กมลลักษณ์ 23 4 5 3 32
3 อนุบาลโนนสุวรรณ 21 9 4 3 34
4 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 21 9 1 2 31
5 บ้านขามเสม็ดบำรุง 18 8 1 1 27
6 บ้านฝ้าย 17 5 2 5 24
7 อนุบาลหนองหงส์ 16 7 5 3 28
8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 15 10 5 10 30
9 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 15 9 2 5 26
10 บ้านปากช่อง 15 5 2 4 22
11 บ้านลำนางรอง 15 3 6 4 24
12 บ้านโนนสูงน้อย 15 3 3 5 21
13 บ้านตากอง 15 2 3 3 20
14 แสนสุข 14 10 2 5 26
15 มารดาวนารักษ์ 14 6 3 4 23
16 บ้านหนองย่างหมู 14 6 2 5 22
17 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 13 10 9 3 32
18 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 13 7 9 7 29
19 บ้านหนองกวางทอง 13 4 3 4 20
20 บ้านหนองหมี 13 4 0 3 17
21 บ้านสันติสุข 12 5 0 2 17
22 บ้านศรีม่วงแดง 11 10 2 3 23
23 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 11 9 4 4 24
24 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 11 7 4 2 22
25 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 11 4 3 2 18
26 บ้านเทพพัฒนา 10 8 4 4 22
27 อนุบาลหนองกี่ 10 5 1 4 16
28 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 10 3 3 1 16
29 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 10 0 2 1 12
30 บ้านห้วยก้อม 10 0 1 0 11
31 อนุบาลปะคำ 9 10 9 5 28
32 บ้านหนองทองลิ่ม 9 8 3 4 20
33 บ้านหนองตะครอง 9 7 4 1 20
34 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 9 6 4 8 19
35 บ้านโคกเขาพัฒนา 9 6 2 2 17
36 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 9 4 2 2 15
37 วัดน้ำไหล 9 4 1 4 14
38 บ้านแท่นทัพไทย 9 3 4 5 16
39 บ้านบุกระสัง 9 2 1 1 12
40 บ้านดอนไม้ไฟ 8 10 2 4 20
41 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 8 5 6 7 19
42 ไทยรัฐวิทยา 26 8 5 4 0 17
43 บ้านหนองตาดำ 8 4 2 4 14
44 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 8 4 1 2 13
45 บ้านสระขุด 8 4 1 0 13
46 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 8 3 1 1 12
47 บ้านบุ 8 2 2 1 12
48 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 8 1 0 0 9
49 บ้านโคกปราสาท 8 0 0 1 8
50 บ้านสระสะแก 7 8 4 9 19
51 บ้านหูทำนบ 7 7 0 3 14
52 บ้านบาระแนะ 7 5 1 4 13
53 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 7 5 0 0 12
54 ชนิดา 7 5 0 0 12
55 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 7 3 4 2 14
56 อนุบาลโนนดินแดง 7 3 3 2 13
57 วัดสุขสำราญ 7 2 3 0 12
58 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 7 2 2 1 11
59 บ้านน้อยหนองหว้า 7 2 0 2 9
60 เบญจมาศกุญชร 7 1 1 1 9
61 บ้านหนองบัวลี 7 0 1 2 8
62 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 6 8 3 1 17
63 นิภาศิริ 6 5 5 2 16
64 บ้านทุ่งจังหัน 6 5 2 1 13
65 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 4 3 6 13
66 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 6 4 1 5 11
67 บ้านหนองโคลน 6 3 4 6 13
68 บ้านซับคะนิง 6 3 0 0 9
69 บ้านสระขาม 6 1 6 7 13
70 บ้านหินโคน 6 0 3 1 9
71 บ้านโคกกระชาย 6 0 3 0 9
72 ชุมชนวัดชุมพร 5 10 7 2 22
73 บ้านโคกยางหนองตาสี 5 7 0 2 12
74 บ้านดอนสมบูรณ์ 5 6 0 2 11
75 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 5 5 1 3 11
76 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 5 5 0 3 10
77 วัดก้านเหลือง 5 5 0 3 10
78 บ้านขามน้อย 5 4 5 3 14
79 บ้านทุ่งใหญ่ 5 4 1 3 10
80 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 5 4 1 2 10
81 บ้านโคกมะค่า 5 4 0 2 9
82 วรเวทยากร 5 3 4 5 12
83 บ้านปลื้มพัฒนา 5 2 2 4 9
84 บ้านสุขสำราญ 5 2 2 0 9
85 บ้านราษฎร์รักแดน 5 2 1 1 8
86 บ้านหนองกง 5 2 1 0 8
87 บ้านศรีภูมิ 5 2 1 0 8
88 บ้านหนองพลวง 5 1 2 1 8
89 บ้านแท่นบัลลังก์ 5 1 0 0 6
90 วัดโนนศรีคูณ 5 0 0 2 5
91 บ้านโคกยาง 4 8 1 1 13
92 บ้านเขว้า 4 4 0 0 8
93 บ้านหนองน้ำขุ่น 4 3 3 1 10
94 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 4 3 1 1 8
95 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 4 3 0 1 7
96 บ้านสำราญ 4 2 3 2 9
97 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 4 2 2 2 8
98 บ้านโคกลอย 4 2 2 1 8
99 บ้านโคกไม้แดง 4 2 0 0 6
100 บ้านหนองหว้า. 4 1 3 2 8
101 วัดเย้ยปราสาท 4 1 2 2 7
102 บ้านตะโก "วันครู 2501" 4 1 1 1 6
103 วัดห้วยหิน 4 1 1 0 6
104 บ้านเสลาโสรง 4 1 0 2 5
105 วัดกัลยาณธรรมาราม 4 1 0 0 5
106 บ้านหนองม่วง. 4 1 0 0 5
107 บ้านหนองกราด . 4 0 0 0 4
108 บ้านโคกยางหนองถนน 4 0 0 0 4
109 บ้านหนองแวง 3 9 3 4 15
110 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 3 5 3 0 11
111 บ้านโคกตะโก 3 5 2 3 10
112 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 3 4 2 2 9
113 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 3 3 1 2 7
114 มารีพิทักษ์ 3 2 3 0 8
115 บ้านหนองตาเยา 3 2 2 0 7
116 บ้านหนองโบสถ์ 3 2 1 5 6
117 บ้านลุงขี้หนู 3 2 1 2 6
118 บ้านโคกสูงคูขาด 3 1 3 1 7
119 บ้านหนองหญ้าวัว 3 1 2 0 6
120 บ้านก้านเหลือง 3 1 0 2 4
121 บ้านม่วงงาม 3 1 0 0 4
122 ชุมชนบ้านโคกว่าน 3 0 1 0 4
123 บ้านหนองตะคร้อ 3 0 0 0 3
124 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 3 0 0 0 3
125 บ้านไทยเจริญ 3 0 0 0 3
126 บ้านนายาวสามัคคี 2 10 5 2 17
127 บ้านน้อยสะแกกวน 2 5 2 0 9
128 บ้านหนองไผ่ 2 4 2 3 8
129 บ้านถาวร 2 4 1 4 7
130 บ้านโคกสะอาด 2 3 3 2 8
131 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 2 3 2 0 7
132 บ้านหนองเพชร 2 3 2 0 7
133 บ้านอุบลสามัคคี 2 3 1 1 6
134 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 3 0 1 5
135 บ้านทุ่งไผ่ 2 3 0 1 5
136 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 2 2 3 0 7
137 บ้านหนองบอน 2 2 1 1 5
138 วราวัฒนา 2 1 3 1 6
139 ราชประชานุเคราะห์ 2 1 2 0 5
140 บ้านโคกโสนทองวิทยา 2 1 1 1 4
141 บ้านกระเบื้อง 2 1 0 1 3
142 บ้านหนองละหานทราย 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองเสม็ด. 2 1 0 0 3
144 ภรภัทร 2 0 4 0 6
145 บ้านคลองโป่ง 2 0 1 3 3
146 บ้านสระตะเคียน 2 0 1 2 3
147 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 2 0 1 0 3
148 จตุคามราษฎร์วิทยา 2 0 1 0 3
149 บ้านคลองหิน 2 0 1 0 3
150 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 2 0 0 2 2
151 บ้านหนองยาง. 2 0 0 2 2
152 บ้านหนองถนน 2 0 0 0 2
153 บ้านโคกสว่าง 1 5 2 0 8
154 บ้านปรือพวงสำราญ 1 3 1 1 5
155 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 1 2 2 0 5
156 บ้านหนองกราด. 1 2 1 0 4
157 บ้านคูขาดน้อย 1 2 0 0 3
158 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1 2 0 0 3
159 บ้านหนองเสม็ด 1 1 3 1 5
160 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 2 1 4
161 บ้านหนองต้อ 1 1 2 0 4
162 บ้านโคกลอย. 1 1 1 1 3
163 บ้านเทพพยัคฆ์ 1 1 1 1 3
164 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 1 1 0 3
165 บ้านจาน 1 1 1 0 3
166 บ้านวังกระโดน 1 1 1 0 3
167 บ้านหนองมัน 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองเต่า 1 1 0 2 2
169 บ้านยายคำ 1 1 0 0 2
170 บ้านตะกรุมทอง 1 0 1 2 2
171 บ้านนาจาน 1 0 1 0 2
172 บ้านหนองหัวหมู 1 0 1 0 2
173 บ้านสวายสอ 1 0 1 0 2
174 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 1 0 2
175 บ้านสองพี่น้อง 1 0 0 1 1
176 บ้านโคกเฟือง 1 0 0 1 1
177 บ้านโคกขาม 1 0 0 1 1
178 บ้านส้มป่อย 1 0 0 0 1
179 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 1 0 0 0 1
180 บ้านไทรออ 1 0 0 0 1
181 บ้านเสลา 1 0 0 0 1
182 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
184 ไตรคาม 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 4 4 3 8
186 บ้านบัวตะเคียน 0 3 4 2 7
187 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 3 1 1 4
188 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 3 1 0 4
189 บ้านโคกตาพรม 0 2 4 4 6
190 บ้านโพธิ์ทอง 0 2 2 2 4
191 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 2 0 4
192 บ้านสว่างพัฒนา 0 2 1 0 3
193 บ้านหนองปรือ 0 2 0 1 2
194 บ้านหนองโบสถ์. 0 1 2 0 3
195 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 1 2 0 3
196 บ้านผไทรวมพล 0 1 2 0 3
197 บ้านหนองบัว 0 1 1 1 2
198 บ้านหนองรี 0 1 1 1 2
199 บ้านหนองแช่ไม้ 0 1 1 1 2
200 บ้านสะเดาหวาน 0 1 1 0 2
201 บ้านโนนศิลา 0 1 1 0 2
202 บ้านกองพระทราย 0 1 1 0 2
203 ไทยรัฐวิทยา 90 0 1 1 0 2
204 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 1 1
205 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 0 1 1
206 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1
207 บ้านตลาดแย้ 0 1 0 0 1
208 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
209 บ้านสมจิต 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองหว้า 0 0 2 0 2
211 บ้านหนองถั่วแปบ 0 0 1 1 1
212 บ้านโนนทอง 0 0 1 0 1
213 บ้านนิคมเขต 0 0 0 1 0
214 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
215 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
216 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 0 0 0
217 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0 0
218 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 0
219 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 0
220 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 0
221 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0
รวม 1,038 602 360 348 2,348