หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 089 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 5 11 8
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 6 2
3 141 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 18 33 23
4 068 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 44 70 57
5 095 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 4 107 12
6 104 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 30 56 43
7 037 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 7 15 11
8 170 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 19 55 35
9 132 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 16 35 28
10 166 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 5 14 7
11 136 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 2 2 2
12 039 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 15 10
13 183 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 0 0 0
14 091 โรงเรียนบ้านขามน้อย 18 28 23
15 149 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 29 74 37
16 189 โรงเรียนบ้านคลองหิน 3 7 3
17 194 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 6 14 8
18 013 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 9 28 17
19 071 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 3 7 5
20 042 โรงเรียนบ้านจาน 3 3 3
21 150 โรงเรียนบ้านชุมแสง 0 0 0
22 024 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 5 7 3
23 188 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 9 20 13
24 179 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 36 67 42
25 181 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 20 25 22
26 202 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 29 52 44
27 006 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 1 2 2
28 061 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 5 8 5
29 034 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 2 3 2
30 216 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 8 23 13
31 116 โรงเรียนบ้านตากอง 32 76 42
32 047 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 27 42 25
33 002 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 4 13 6
34 205 โรงเรียนบ้านถาวร 14 22 15
35 187 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 1 1
36 182 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 16 27 15
37 018 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 9 7
38 025 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 13 37 17
39 138 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 6 14 9
40 011 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 7 11 7
41 088 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 3 2
42 161 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 21 51 32
43 033 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 3 7 3
44 195 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 10 31 15
45 114 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 12 25 13
46 203 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 9 20 16
47 124 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 18 78 28
48 105 โรงเรียนบ้านบุ 13 31 22
49 081 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 15 18 15
50 041 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 3 4 3
51 036 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 2 11 5
52 109 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 7 23 13
53 129 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 14 23 19
54 119 โรงเรียนบ้านปากช่อง 38 108 56
55 191 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 18 39 29
56 127 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 8 6
57 154 โรงเรียนบ้านฝ้าย 43 98 75
58 201 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 3 3 3
59 180 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 4 11 4
60 208 โรงเรียนบ้านยายคำ 2 15 2
61 044 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 7 13 6
62 125 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 11 29 21
63 098 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 34 82 48
64 192 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 32 72 55
65 074 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 8 23 15
66 048 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 3 4 3
67 169 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 8 24 9
68 167 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 29 117 48
69 096 โรงเรียนบ้านสมจิต 3 8 5
70 084 โรงเรียนบ้านสระขาม 20 48 33
71 079 โรงเรียนบ้านสระขุด 14 33 25
72 065 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 5 9 9
73 014 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 3 1
74 083 โรงเรียนบ้านสระสะแก 31 64 42
75 003 โรงเรียนบ้านสวายสอ 3 9 2
76 108 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 3 12 6
77 030 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 5 2
78 027 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 24 38 29
79 063 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 3 9 5
80 113 โรงเรียนบ้านสันติสุข 22 48 28
81 175 โรงเรียนบ้านสำราญ 12 35 23
82 054 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 7 33 9
83 200 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 2 2 2
84 142 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 13 39 19
85 196 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 5 10 8
86 121 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 14 51 29
87 162 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 2 1
88 029 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 10 25 15
89 197 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 13 32 19
90 055 โรงเรียนบ้านหนองกง 10 24 17
91 035 โรงเรียนบ้านหนองกราด 1 0 0
92 117 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 4 9 7
93 072 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 5 10 8
94 155 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 26 41 25
95 093 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 16 40 24
96 077 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 4 7 6
97 010 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 7 12 11
98 118 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 27 65 39
99 151 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 3 9 4
100 058 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 24 68 40
101 092 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 18 51 24
102 122 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 22 52 35
103 145 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 4 5 5
104 097 โรงเรียนบ้านหนองถนน 5 5 4
105 049 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 2 2 2
106 016 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 25 72 30
107 140 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 21 35 31
108 190 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 21 11
109 038 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 6 6
110 147 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 10 14 11
111 053 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 7 3
112 031 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 18 14
113 102 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 20 82 38
114 082 โรงเรียนบ้านหนองมัน 3 8 4
115 005 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
116 086 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 5 9 7
117 056 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
118 107 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 5 7 7
119 040 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 9 13 9
120 153 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 28 65 33
121 009 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 5 5
122 099 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 8 13 4
123 199 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 11 29 17
124 052 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 6 16 9
125 094 โรงเรียนบ้านหนองหมี 41 98 50
126 064 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 2 2
127 123 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 19 47 24
128 020 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 5 12 7
129 078 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 2 4 3
130 160 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 7 4
131 172 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 7 13 12
132 008 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 8 31 14
133 193 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 3 36 11
134 028 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 3 6 3
135 120 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 44 30
136 158 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 25 41 27
137 015 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 22 37 18
138 101 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 4 7 6
139 045 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 1
140 032 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 36 81 47
141 087 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 23 19
142 130 โรงเรียนบ้านหินโคน 15 29 22
143 144 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 17 40 26
144 165 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 11 14 11
145 184 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 7 24 9
146 229 โรงเรียนบ้านเขว้า 10 33 16
147 198 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 21 55 39
148 103 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 4 9 7
149 128 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 29 84 51
150 075 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 3 13 6
151 017 โรงเรียนบ้านเสลา 2 3 2
152 021 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 7 11 8
153 159 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 18 26 22
154 126 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 21 45 37
155 023 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 12 29 15
156 012 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 15 40 18
157 177 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 0 0 0
158 085 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 9 21 13
159 073 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 1 2 1
160 100 โรงเรียนบ้านโคกขาม 2 4 3
161 137 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 0 0 0
162 043 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 13 44 22
163 106 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 11 16 14
164 152 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 11 23 15
165 019 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 14 27 22
166 230 โรงเรียนบ้านโคกยาง 15 32 16
167 022 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 21 37 22
168 051 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 4 6 5
169 060 โรงเรียนบ้านโคกลอย 14 29 17
170 133 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 5 22 11
171 135 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 2 2
172 059 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 12 8
173 069 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 43 22
174 207 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 11 22 11
175 046 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 2 8 4
176 066 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 9 14 9
177 007 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 10 15 13
178 131 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 40 105 59
179 112 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 2 11 4
180 176 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 6 16 11
181 111 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 10 30 17
182 143 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 31 56 44
183 070 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 12 23 20
184 173 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 8 10 10
185 212 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 10 2
186 062 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 0 0 0
187 211 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 3 6 3
188 168 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 29 57 32
189 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 7 10 9
190 146 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 2 2
191 134 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 5 14 9
192 163 โรงเรียนบ้านไทรออ 1 2 1
193 057 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 20 44 24
194 067 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 11 21 12
195 178 โรงเรียนวราวัฒนา 8 12 9
196 115 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 6 14 8
197 050 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 13 43 23
198 026 โรงเรียนวัดน้ำไหล 21 44 22
199 148 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 4 19 10
200 209 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 13 39 19
201 171 โรงเรียนวัดห้วยหิน 7 11 10
202 204 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 13 26 21
203 090 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 10 10 10
204 164 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 13 61 23
205 001 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 35 99 48
206 139 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 43 100 62
207 076 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 31 64 48
208 156 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 44 75 44
209 210 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 30 70 30
210 110 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 41 80 54
211 186 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 28 80 50
212 185 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 43 136 66
213 157 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 13 30 22
214 080 โรงเรียนไตรคาม 1 1 1
215 206 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 18 39 18
216 231 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 2 5 3
217 217 โรงเรียนกมลลักษณ์ 35 95 58
218 223 โรงเรียนชนิดา 14 46 14
219 224 โรงเรียนนิภาศิริ 18 37 31
220 222 โรงเรียนภรภัทร 6 11 7
221 221 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 28 49 39
222 219 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 15 29 21
223 232 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 1 1 1
224 227 โรงเรียนวรเวทยากร 17 41 28
225 225 โรงเรียนแสนสุข 32 66 27
226 228 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 39 79 44
227 218 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 16 11
228 233 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 3 3 2
รวม 2824 6617 3932
10549

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]