แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายพิจารณาส่งรายชื่อกรรมการ
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายส่งรายชื่อกรรมการรายการละ 1 คนเพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ได้รับในการประชุมเมื่อ 21 ส.ค. 2556 ส่งเขตพื้นที่ภายใน 30 ส.ค. 2556 พร้อมแผ่น CD
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 20:33 น.