แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
ขณะนี้ระบบได้ทำการเปิดให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ได้แล้วโรงเรียนและกรรมการผู้ตัดสินสามารถเข้าพิมพ์เกียรติบัตรได้เองโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านโดยไปพิมพ์ที่เมนูหลักทางด้านซ้ายมือของเวปการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพป. บร.2
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13:43 น.