แจ้งโรงเรียนในสังกัดเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระัดับภูมิภาค
ขณะนี้ระบบได้ทำการโอนข้อมูลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งระดับภูมิภาคแล้วให้โรงเรียนที่ต้องการเปลียนตัว นักเรียน ครู ผู้ฝึกสอน ปฎิบัติ ดังนี้ 1.สำรวจความถูกต้องการสะกดชื่อ นามสกุลต่างๆ ถ้าผิดให้แก้ไขในระบบ 2.ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำหนังสือแนบโดยผู้บริหารลงนามส่งแก้ไขในระบบ 3.ต้องการเปลี่ยนตัวครูผู้สอนให้ทำหนังสือแนบโดยครูคนเดิมลงนามยินยอมและผู้บริหารลงนามแนบส่งแกไขในระบบ 4.การแก้ไขให้ท่านเข้าไปแก้ไขเองที่เวปงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เมนูเข้าระบบโรงเรียนโดยขอรหัสในการเข้าไปแก้ไขจากผู้กรอกข้อมูลลงระบบการแข่งขันของกลุ่มเครือข่ายโดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 08:56 น.