แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ขณะนี้ สพป.บร.2 ได้โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ วันเวลา และลำดับที่แข่งขัน ได้ที่เวปงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ www.esan63.sillapa.net/sp-center และติดตามความเคลื่อนไหวในการแข่งขันต่อไป ส่วนเกียรติบัตรการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำลังดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้พิมพ์เกียรติบัตรในระบบต่อไป
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09:43 น.