แจ้งกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรเมือรายงานผลและตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 19:37 น.