แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ให้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตารางการแข่งขันทุกวันเพราะตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2556 เวลา 22:32 น.