แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
ระบบการลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ได้ปิดระบบการลงทะเบียนแล้วขอขอบคุณกลุ่มเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอให้ผู้ลงทะเบียนของกลุ่มเครือข่ายดังต่อไปนี้ติดต่อกลับหมายเลข 0897188926 ศน.อนันตกรณ์ โดยด่วนเพราะกลุ่มเครือข่ายมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ 1. ประโคนชัย 8 2. ประโคนชัย 4 3. ประโคนชัย 1 4. ประโคนชัย 3 5. กระสัง 2 ุ6. บ้านกรวด 2
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 11:40 น.