สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 33 8 3 0 44
2 ประโคนชัยวิทยา 28 4 1 0 33
3 วัดบ้านตะโกตาพิ 24 15 12 9 51
4 วัดบ้านสนวน 24 6 1 1 31
5 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 20 3 2 0 25
6 บ้านมะมัง 19 5 2 0 26
7 วัดบ้านกันทรารมย์ 18 5 5 5 28
8 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 16 7 6 0 29
9 อนุบาลบ้านกรวด 16 6 3 2 25
10 บ้านแสลงโทน 16 5 4 0 25
11 บ้านจรเข้มาก 16 4 6 4 26
12 บ้านสี่เหลี่ยม 15 9 8 2 32
13 นิคมสร้างตนเอง 5 15 2 1 0 18
14 นิคมสร้างตนเอง 9 14 9 3 0 26
15 อนุบาลศรทิพย์ 14 7 5 3 26
16 บ้านหนองไม้งาม 2 13 8 3 1 24
17 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 13 6 0 4 19
18 บ้านบุญช่วย 13 2 2 0 17
19 อนุบาลห้วยราช 13 0 1 1 14
20 บ้านหนองไม้งาม 1 12 5 2 1 19
21 บ้านโคกขมิ้น 12 4 2 1 18
22 บ้านโคกกลอย 12 2 6 2 20
23 วัดสำโรง 12 2 0 1 14
24 บ้านศรีถาวร 12 2 0 1 14
25 บ้านเขาคอก 12 0 3 0 15
26 วัดพลับพลา 11 6 2 3 19
27 นิคมพัฒนาสายโท 11 11 5 1 1 17
28 บ้านโคกตูม 11 3 6 2 20
29 อนุบาลบ้านสะเดา 11 3 3 1 17
30 บ้านป่าชัน 11 1 3 1 15
31 บ้านปราสาทสามัคคี 10 8 2 4 20
32 บ้านโคกเพชรไสยา 10 6 6 3 22
33 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 10 3 2 4 15
34 บ้านหนองรักษ์ 10 3 1 1 14
35 บ้านเสม็ด 10 2 1 1 13
36 วัดบ้านโคกเหล็ก 9 6 1 3 16
37 วัดอินทรบูรพา 9 5 2 2 16
38 นิคมสร้างตนเอง 3 8 5 5 1 18
39 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 8 5 4 2 17
40 บ้านห้วยเสลา 8 5 3 0 16
41 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 8 5 0 0 13
42 บ้านตัวอย่าง 8 4 1 3 13
43 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 8 4 1 1 13
44 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 8 4 0 1 12
45 บ้านหนองตะขบ 8 3 1 3 12
46 บ้านโคกสูง 8 2 3 1 13
47 วัดบ้านปะทัดบุ 7 7 5 1 19
48 วัดบ้านหนองแขม 7 6 2 3 15
49 บ้านศรีภูมิ 7 3 1 0 11
50 บ้านบัวถนน 7 2 1 2 10
51 วัดบ้านใหม่ 7 2 1 1 10
52 วัดบ้านแสลงคง 7 1 3 3 11
53 บ้านโคกกะชาย 7 1 3 0 11
54 บ้านไม้แดง 7 1 3 0 11
55 บ้านมะขามทานตะวัน 7 1 1 0 9
56 บ้านโคกยาง 7 1 1 0 9
57 บ้านตะโกบำรุง 7 0 0 0 7
58 บ้านทุ่งสว่าง 6 8 4 3 18
59 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 6 6 3 2 15
60 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 6 5 0 0 11
61 วัดหนองตะครอง 6 4 3 0 13
62 บ้านห้วยปอ 6 4 2 2 12
63 อนุบาลกระสัง 6 4 1 0 11
64 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 3 3 1 12
65 วัดปทุมคงคา 6 3 1 1 10
66 นิคมสร้างตนเอง 7 6 3 1 0 10
67 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 6 2 4 0 12
68 บ้านสูงเนิน 6 2 2 0 10
69 นิคมสร้างตนเอง 8 6 2 1 2 9
70 บ้านโชคกราด 6 2 0 1 8
71 เขว้าศึกษา 6 1 0 1 7
72 บ้านหลัก 6 0 2 0 8
73 บ้านโพธิ์ไทร 6 0 0 0 6
74 บ้านไพศาลสามัคคี 5 5 3 0 13
75 วัดธรรมถาวร 5 5 0 1 10
76 วัดบ้านเมืองต่ำ 5 4 3 0 12
77 นิคมสร้างตนเอง 6 5 4 0 2 9
78 บ้านยาง (อ.กระสัง) 5 3 1 2 9
79 บ้านระกา 5 3 1 0 9
80 บ้านนาราใหญ่ 5 3 0 2 8
81 บ้านหนองม่วงพัฒนา 5 2 1 0 8
82 บ้านถนนโคกใหญ่ 5 1 2 0 8
83 บ้านหนองตะเคียน 5 1 0 0 6
84 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 5 1 0 0 6
85 บ้านกะโดนหนองยาง 5 0 3 0 8
86 บ้านระกาเสม็ด 5 0 1 1 6
87 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 0 0 0 5
88 บ้านหนองขอน 4 5 1 1 10
89 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 3 4 2 11
90 บ้านหว้า 4 3 2 0 9
91 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 4 3 1 1 8
92 บ้านตาราม 4 3 0 1 7
93 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 4 3 0 0 7
94 บ้านปะทัดบุวิทยา 4 2 4 0 10
95 บ้านตะครอง 4 2 2 2 8
96 นิคมสร้างตนเอง 2 4 2 2 1 8
97 พุทธบารมี 4 2 1 1 7
98 บ้านชุมแสง 4 1 3 3 8
99 บ้านดอนยาว 4 1 0 0 5
100 บ้านขามสามัคคี 4 1 0 0 5
101 บ้านตาแก 4 0 2 1 6
102 นิคมสร้างตนเอง 4 4 0 1 1 5
103 บ้านหนองตระเสก 4 0 0 0 4
104 ชุมชนบ้านสองชั้น 3 7 0 1 10
105 บ้านกุดโคลน 3 6 0 0 9
106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 3 4 3 0 10
107 บ้านบัว 3 4 1 1 8
108 บ้านละลมพนู 3 2 2 4 7
109 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 3 2 2 1 7
110 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 3 1 3 1 7
111 บ้านละหานทรายใหม่ 3 1 2 1 6
112 บ้านราษฎร์นิยม 3 1 1 2 5
113 บ้านลำดวน 3 1 1 0 5
114 บ้านโคกย่าง 3 1 0 2 4
115 บ้านเขาดินเหนือ 3 1 0 1 4
116 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 3 1 0 0 4
117 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 3 1 0 0 4
118 วัดบ้านจอม 3 1 0 0 4
119 บ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
120 บ้านเขาดินใต้ 3 1 0 0 4
121 บ้านหนองนา 3 0 2 0 5
122 วัดบ้านชุมแสง 3 0 1 1 4
123 บ้านศรีสุข 3 0 1 1 4
124 บ้านหนองร้าน 3 0 0 2 3
125 บ้านตะลุมพุก 3 0 0 0 3
126 บ้านหนองม่วง 3 0 0 0 3
127 บ้านน้ำอ้อม 3 0 0 0 3
128 วัดบ้านปราสาท 2 4 2 1 8
129 บ้านหนองบอน 2 4 0 3 6
130 บ้านห้วยสำราญ 2 3 1 2 6
131 บ้านพาชี 2 2 1 0 5
132 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) 2 2 1 0 5
133 บ้านแสลงพันกระเจา 2 2 0 0 4
134 บ้านโคกสำโรง 2 1 1 2 4
135 บ้านหินลาด 2 1 1 1 4
136 บ้านหนองบอนวิทยา 2 1 1 1 4
137 บ้านสายโท 1 2 1 1 0 4
138 นิคมสร้างตนเอง 1 2 1 1 0 4
139 บ้านประดู่ 2 1 1 0 4
140 บ้านหนองอาแมะ 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองไผ่ 2 0 1 5 3
142 บ้านโคกเบง 2 0 1 0 3
143 วัดบ้านตาเสา 2 0 0 1 2
144 บ้านถนน 2 0 0 0 2
145 บ้านบ่อดิน 2 0 0 0 2
146 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 0 0 0 2
147 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
148 บ้านจรอกใหญ่ 1 6 1 2 8
149 บ้านโคกโพธิ์ 1 4 0 0 5
150 บ้านสายตรี 16 1 3 1 1 5
151 บ้านก้านเหลือง 1 3 0 1 4
152 บ้านสังเคิล 1 3 0 0 4
153 บ้านเมืองไผ่ 1 3 0 0 4
154 บ้านโคกเห็ด 1 2 3 0 6
155 บ้านตะครองใต้ 1 2 1 0 4
156 บ้านตาอี 1 2 1 0 4
157 บ้านหนองเก็ม 1 2 1 0 4
158 บ้านตาเป้า 1 2 0 0 3
159 บ้านโคลด 1 2 0 0 3
160 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 1 2 0 0 3
161 วัดตะลุงเก่า 1 1 2 1 4
162 บ้านระโยงใหญ่ 1 1 2 0 4
163 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 1 3
164 บ้านแพงพวย 1 1 1 1 3
165 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 1 1 0 3
166 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1 1 1 0 3
167 บ้านสารภี 1 1 1 0 3
168 บ้านนิคมสายโท 8 1 1 0 1 2
169 บ้านโคกกี่ 1 1 0 1 2
170 บ้านกระสังสามัคคี 1 1 0 0 2
171 บ้านละหานทรายเก่า 1 1 0 0 2
172 บ้านโคกมะขาม 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนแดง 1 1 0 0 2
174 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 0 2 0 3
175 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
176 บ้านจะนียงสามัคคี 1 0 0 1 1
177 บ้านเขว้า 1 0 0 1 1
178 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
179 บ้านแซวประดู่ 1 0 0 0 1
180 บ้านตะโกรี 1 0 0 0 1
181 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1 0 0 0 1
182 บ้านโคกระเหย 1 0 0 0 1
183 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 1 0 0 0 1
184 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0 0 1
186 บ้านไทรโยง 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองตะโก 0 3 1 2 4
188 บ้านเสม็ด (กส3) 0 3 1 0 4
189 บ้านอโณทัย 0 3 1 0 4
190 บ้านสายตรี 9 0 3 0 1 3
191 วัดโคกเจริญ 0 3 0 0 3
192 วัดบ้านหนองพลวง 0 2 3 0 5
193 บ้านปราสาท 0 2 2 1 4
194 บ้านโคกกลาง 0 2 1 2 3
195 บ้านโคกรัง 0 2 0 0 2
196 วัดบ้านไพบูลย์ 0 1 1 0 2
197 บ้านละหอกตะแบง 0 1 0 0 1
198 บ้านขามตาเป้า 0 1 0 0 1
199 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 1 0 0 1
201 บ้านโนนสว่าง 0 0 2 1 2
202 บ้านสวายสอ 0 0 2 1 2
203 บ้านโคกชุม 0 0 1 2 1
204 บ้านจาน 0 0 1 1 1
205 บ้านตะเคียน 0 0 1 0 1
206 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 1 0 1
207 บ้านหนองกระต่าย 0 0 0 1 0
208 บ้านเก็ม 0 0 0 1 0
209 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0
210 บ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0 0 0
รวม 1,065 488 284 180 1,837