สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยวิทยา 10 8 5 23 28 4 1 0 33
2 บ้านบุญช่วย 10 1 0 11 13 2 2 0 17
3 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 7 8 5 20 20 2 2 0 24
4 บ้านป่าชัน 7 0 0 7 10 1 3 1 14
5 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 6 10 5 21 30 6 3 0 39
6 วัดบ้านโคกเหล็ก 6 1 2 9 9 6 1 3 16
7 วัดบ้านสนวน 5 7 1 13 21 5 1 1 27
8 วัดบ้านกันทรารมย์ 5 3 3 11 18 5 5 5 28
9 บ้านมะมัง 5 3 3 11 16 4 2 0 22
10 นิคมสร้างตนเอง 5 5 3 1 9 15 2 1 0 18
11 บ้านเขาคอก 5 2 0 7 12 0 3 0 15
12 วัดบ้านตะโกตาพิ 4 8 3 15 24 15 12 9 51
13 บ้านแสลงโทน 4 3 2 9 14 5 4 0 23
14 บ้านมะขามทานตะวัน 4 3 0 7 7 1 1 0 9
15 วัดสำโรง 4 2 1 7 12 2 0 1 14
16 อนุบาลบ้านสะเดา 4 0 2 6 11 3 3 1 17
17 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 4 0 1 5 6 5 0 0 11
18 อนุบาลบ้านกรวด 3 7 2 12 16 6 3 2 25
19 อนุบาลห้วยราช 3 5 2 10 12 0 1 1 13
20 วัดบ้านใหม่ 3 3 0 6 6 2 1 1 9
21 บ้านตะโกบำรุง 3 1 2 6 7 0 0 0 7
22 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 3 1 1 5 8 4 1 1 13
23 วัดบ้านปะทัดบุ 3 1 0 4 7 7 5 1 19
24 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 3 0 4 7 8 5 4 2 17
25 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 3 0 2 5 8 5 0 0 13
26 เขว้าศึกษา 3 0 1 4 6 1 0 1 7
27 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 2 4 5 11 13 6 0 4 19
28 บ้านสี่เหลี่ยม 2 4 2 8 15 8 6 2 29
29 นิคมพัฒนาสายโท 11 2 4 1 7 11 5 1 1 17
30 บ้านโคกกลอย 2 3 3 8 12 2 6 2 20
31 บ้านปราสาทสามัคคี 2 2 2 6 10 8 2 4 20
32 บ้านโคกขมิ้น 2 2 2 6 10 3 2 1 15
33 บ้านหนองตระเสก 2 2 0 4 4 0 0 0 4
34 วัดบ้านหนองแขม 2 1 3 6 7 6 2 3 15
35 บ้านหนองไม้งาม 1 2 1 2 5 9 4 2 1 15
36 บ้านห้วยเสลา 2 1 1 4 8 5 3 0 16
37 วัดหนองตะครอง 2 1 1 4 6 4 3 0 13
38 บ้านจรเข้มาก 2 0 4 6 9 2 5 4 16
39 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 0 1 3 8 3 2 4 13
40 บ้านชุมแสง 2 0 1 3 4 1 3 3 8
41 บ้านดอนยาว 2 0 0 2 4 1 0 0 5
42 บ้านหนองรักษ์ 1 5 2 8 7 3 1 1 11
43 บ้านหนองไม้งาม 2 1 4 4 9 12 7 1 1 20
44 บ้านศรีถาวร 1 4 1 6 12 2 0 1 14
45 นิคมสร้างตนเอง 3 1 4 1 6 7 3 5 1 15
46 บ้านโคกเพชรไสยา 1 4 0 5 10 6 6 3 22
47 อนุบาลศรทิพย์ 1 3 9 13 14 7 5 3 26
48 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1 3 5 9 16 7 6 0 29
49 วัดพลับพลา 1 2 3 6 11 6 2 3 19
50 อนุบาลกระสัง 1 2 1 4 6 4 1 0 11
51 บ้านห้วยปอ 1 2 0 3 6 4 2 2 12
52 วัดบ้านเมืองต่ำ 1 2 0 3 4 4 3 0 11
53 บ้านตะลุมพุก 1 2 0 3 3 0 0 0 3
54 บ้านปะทัดบุวิทยา 1 1 2 4 4 2 4 0 10
55 บ้านโคกตูม 1 1 1 3 10 2 6 2 18
56 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 1 3 6 8 4 3 18
57 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 1 1 3 5 3 2 1 10
58 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1 1 1 3 5 2 0 1 7
59 นิคมสร้างตนเอง 2 1 1 1 3 4 2 2 1 8
60 บ้านเสม็ด 1 1 0 2 10 2 1 1 13
61 บ้านโคกกะชาย 1 1 0 2 7 1 3 0 11
62 วัดปทุมคงคา 1 1 0 2 6 3 1 1 10
63 นิคมสร้างตนเอง 8 1 1 0 2 6 2 1 2 9
64 นิคมสร้างตนเอง 6 1 1 0 2 5 4 0 2 9
65 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 0 2 5 0 0 0 5
66 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 1 0 2 3 6 6 3 2 15
67 บ้านโพธิ์ไทร 1 0 2 3 6 0 0 0 6
68 บ้านยาง (อ.กระสัง) 1 0 2 3 5 3 1 2 9
69 วัดธรรมถาวร 1 0 2 3 4 5 0 1 9
70 บ้านหนองตะเคียน 1 0 2 3 3 1 0 0 4
71 บ้านตะครอง 1 0 1 2 4 2 2 2 8
72 บ้านขามสามัคคี 1 0 1 2 4 1 0 0 5
73 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 1 2 3 2 2 1 7
74 วัดบ้านชุมแสง 1 0 1 2 3 0 1 1 4
75 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 0 1 2 1 0 1 0 2
76 บ้านไม้แดง 1 0 0 1 7 1 3 0 11
77 บ้านหว้า 1 0 0 1 4 3 2 0 9
78 บ้านตาแก 1 0 0 1 4 0 2 1 6
79 ชุมชนบ้านสองชั้น 1 0 0 1 3 7 0 1 10
80 บ้านหนองร้าน 1 0 0 1 3 0 0 2 3
81 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านระกา 1 0 0 1 2 3 1 0 6
83 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 1 1 1 4
84 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 1 2 1 1 0 4
85 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านตาเป้า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
87 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
88 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 0 0 1 1 0 2 0 3
89 บ้านโคกเบง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านแซวประดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองม่วงพัฒนา 0 3 1 4 5 2 1 0 8
93 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 3 5 2 3 0 10
94 นิคมสร้างตนเอง 9 0 2 0 2 14 9 3 0 26
95 บ้านหนองขอน 0 2 0 2 4 5 1 1 10
96 วัดบ้านแสลงคง 0 2 0 2 4 1 3 3 8
97 วัดบ้านปราสาท 0 2 0 2 2 4 2 1 8
98 วัดอินทรบูรพา 0 1 2 3 8 5 2 2 15
99 บ้านตัวอย่าง 0 1 2 3 6 3 1 3 10
100 บ้านโชคกราด 0 1 2 3 2 2 0 1 4
101 บ้านหนองตะขบ 0 1 1 2 8 3 1 3 12
102 บ้านโคกสูง 0 1 1 2 8 2 3 1 13
103 บ้านบัวถนน 0 1 1 2 6 2 1 2 9
104 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
105 นิคมสร้างตนเอง 4 0 1 1 2 4 0 1 1 5
106 บ้านกุดโคลน 0 1 1 2 2 5 0 0 7
107 บ้านหนองบอน 0 1 1 2 2 4 0 3 6
108 บ้านห้วยสำราญ 0 1 1 2 2 3 1 2 6
109 บ้านโคกยาง 0 1 0 1 6 1 1 0 8
110 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 3 4 2 11
111 บ้านระกาเสม็ด 0 1 0 1 4 0 1 1 5
112 บ้านบัว 0 1 0 1 3 4 1 1 8
113 บ้านศรีภูมิ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
114 บ้านหนองนา 0 1 0 1 3 0 2 0 5
115 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 บ้านพาชี 0 1 0 1 2 2 1 0 5
117 บ้านแสลงพันกระเจา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
118 บ้านหนองอาแมะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
119 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 บ้านสังเคิล 0 1 0 1 1 3 0 0 4
121 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
122 บ้านตะโกรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านนาราใหญ่ 0 0 2 2 5 3 0 2 8
124 พุทธบารมี 0 0 2 2 4 2 1 1 7
125 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 0 2 2 3 1 2 0 6
126 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 1 1 5 5 3 0 13
127 บ้านสูงเนิน 0 0 1 1 5 2 2 0 9
128 บ้านหลัก 0 0 1 1 5 0 2 0 7
129 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 3 4 3 0 10
130 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
131 บ้านละลมพนู 0 0 1 1 3 2 2 4 7
132 บ้านละหานทรายใหม่ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
133 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 3 0 1 1 4
134 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
135 บ้านประดู่ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
136 บ้านเขาดินใต้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
137 บ้านตะครองใต้ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
138 บ้านแพงพวย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
139 บ้านโคกย่าง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
140 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 บ้านโคกระเหย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 บ้านตาอี 0 0 1 1 0 1 1 0 2
143 บ้านละหอกตะแบง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
144 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 0 0 2 1 2
145 นิคมสร้างตนเอง 7 0 0 0 0 6 3 1 0 10
146 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0 0 4 3 1 1 8
147 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0 0 3 1 3 1 7
148 บ้านราษฎร์นิยม 0 0 0 0 3 1 1 2 5
149 บ้านลำดวน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
150 บ้านกะโดนหนองยาง 0 0 0 0 3 0 3 0 6
151 บ้านตาราม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
152 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
153 บ้านเขาดินเหนือ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
154 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 1 5 3
156 วัดบ้านตาเสา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
157 วัดบ้านจอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านจรอกใหญ่ 0 0 0 0 1 6 1 2 8
159 บ้านโคกโพธิ์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
160 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 3 1 1 5
161 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
162 บ้านเมืองไผ่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
163 บ้านโคกเห็ด 0 0 0 0 1 2 3 0 6
164 บ้านหนองเก็ม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
165 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 วัดตะลุงเก่า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
167 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
168 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
169 บ้านระโยงใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านสารภี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านโคกมะขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านนิคมสายโท 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านเขว้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองตะโก 0 0 0 0 0 3 1 2 4
182 บ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
183 บ้านอโณทัย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
184 บ้านสายตรี 9 0 0 0 0 0 3 0 1 3
185 วัดโคกเจริญ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
186 วัดบ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
187 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0 2 2 1 4
188 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
189 บ้านโคกรัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านขามตาเป้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโคลด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
198 บ้านโคกชุม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
199 บ้านจาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านสายโท 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองกระต่าย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านเก็ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 192 165 559 968 461 276 180 1,705